Hà Nội: Sẽ áp dụng sổ điểm điện tử tất cả các trường THCS, THPT và TTGDTX

(eFinance Online) - Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa cho biết, kể từ năm học 2016 - 2017, Sở này sẽ áp dụng quy chế quản lý và sử dụng sổ điểm điện tử tất cả các trường THCS, THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên trên toàn thành phố.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Theo đó, giáo viên bộ môn trực tiếp nhập điểm vào sổ điểm điện tử theo định kỳ. Điểm số được cập nhật vào sổ điểm này phải thống nhất với điểm trong sổ ghi điểm giấy cá nhân của giáo viên.

Ban giám hiệu định kỳ kiểm tra tiến độ, tỉ lệ đánh giá điểm kiểm tra theo quy định vào cuối mỗi tháng của năm học. Kết quả kiểm tra lấy làm căn cứ xếp loại việc thực hiện tiến độ kiểm tra, đánh giá học sinh mỗi tháng/học kỳ.

Việc điều chỉnh các sai sót trong quá trình nhập thông tin, điểm số trên phần mềm theo đề nghị của giáo viên phải được sự đồng ý của hiệu trưởng, có lưu vết trên hệ thống. Khi sửa chữa dữ liệu phải có sự chứng kiến của đại diện Ban giám hiệu, Ban quản trị và người đề nghị chỉnh sửa số liệu và được ghi nhận đầy đủ các điều chỉnh trong hồ sơ lưu trữ.

Kết thúc năm học, nhà trường gửi trực tuyến dữ liệu về kết quả học tập của học sinh lên hệ thống phần mềm, Phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện tập hợp, lưu trữ dữ liệu và gửi báo cáo trực tuyến thông tin của các đơn vị trực thuộc lên Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hà Nội thông qua chức năng phần mềm quản lý thông tin giáo dục.

Trách nhiệm quản lý sổ điểm điện tử là Hiệu trưởng và Phó hiệu trưởng. Hiệu trưởng có trách nhiệm xét duyệt học sinh được lên lớp, không được lên lớp, danh hiệu thi đua, danh sách học sinh phải kiểm tra lại các môn học, rèn luyện hạnh kiểm trong kỳ nghỉ hè...

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mục đích của việc sử dụng sổ điểm điện tử tại các trường học nhằm mang lại nhiều tiện ích trong công tác quản lý của Ban giám hiệu nhà trường. Đồng thời, sử dụng sổ điểm điện tử cũng đảm báo tính chính xác cao, lưu giữ an toàn và đặc biệt là hạn chế tình trạng sửa chữa, bổ sung điểm không theo quy định.

Với giáo viên, việc sử dụng sổ điểm điện tử sẽ giúp giảm áp lực trong việc tính điểm trung bình các môn, xếp loại học lực, xếp hạng... của học sinh, đồng thời bảo đảm tính chính xác.

Được biết, năm học 2016 - 2017, tổng số trường tiểu học, THCS và THPT của Hà Nội là 1.527 trường.

(PV)