Lùi thời gian chính thức cung cấp dịch vụ chuyển mạng, giữ nguyên số di động

(eFinance Online) - Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn vừa ký quyết định sửa đổi Quyết định số 1178 ngày 23/9/2013 về việc phê duyệt Đề án chuyển mạng, giữ nguyên số thuê bao tại Việt Nam.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đó, dịch vụ chuyển mạng thông tin di động giữ nguyên số thuê bao sẽ được triển khai theo lộ trình mới, với thời gian kết nối thử nghiệm dịch vụ kéo dài ít nhất 6 tháng, hoàn thành trước 30/6/2017 và thời gian cung cấp dịch vụ chính thức trước 31/12/2017.

Trước đó, việc cung cấp thử nghiệm dịch vụ chuyển mạng, giữ nguyên số dự kiến hoàn thành trước 30/6 năm nay và thời gian chính thức để cung cấp dịch vụ bắt đầu từ 1/1/2017.

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, chính sách chuyển mạng giữ nguyên số là công cụ thúc đẩy thị trường cạnh tranh. Tuy nhiên, để thắt chặt quản lý, Bộ này dự kiến sẽ xây dựng quy định nếu thuê bao không khai báo thông tin cá nhân chính xác sẽ không được chuyển mạng, giữ nguyên số.

(PV)