Nghệ An khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến

(eFinance Online) - Sáng nay (10/1), UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khai trương Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An tại địa chỉ http://dichvucong.nghean.gov.vn.
Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An.Giao diện Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Nghệ An.

Đây là sản phẩm theo công nghệ điện toán đám mây của Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT) chuyển giao cho tỉnh Nghệ An theo hình thức thuê ngoài dịch vụ CNTT theo Quyết định 80/2014/QĐ -TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ CNTT trong các cơ quan Nhà nước.

Tính đến ngày 5/1/2017, có 4.619 dịch vụ công mức độ 1, 3.783 dịch vụ công mức độ 2, 827 dịch vụ công mức độ 3 và 9 dịch vụ công mức độ 4 trên tổng số 4.619 thủ tục hành chính đã được cung cấp trên Cổng dịch vụ công của tỉnh.
Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến là nhằm hướng tới xây dựng chính quyền điện tử, giải pháp đột phá về cải cách hành chính góp phần quan trọng vào quá trình điều hành của lãnh đạo tỉnh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (CPI) của Nghệ An. Đây cũng là nền tảng và kết quả quan trọng trong thực hiện Nghị quyết 26 của Bộ Chính trị, trong đó có mục tiêu xây dựng thành phố Vinh thành trung tâm CNTT của vùng Bắc Trung bộ.

(Thanh Huyền)