Quý 1/2016: 12 triệu tên miền đã được đăng ký mới trên Internet

(eFinance Online) - Công ty hàng đầu trên thế giới về tên miền và an ninh mạng VeriSign vừa công bố, trong quý 1/2016 có khoảng 12 triệu tên miền đã được đăng ký mới trên Internet, nâng tổng số tên miền đã được đăng ký lên gần 326,4 triệu tên miền trên toàn thế giới, bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (top-level domain - TLD).
Tổng số tên miền đã được đăng ký lên gần 326,4 triệu tên miền trên toàn thế giới.Tổng số tên miền đã được đăng ký lên gần 326,4 triệu tên miền trên toàn thế giới.

Mức gia tăng khoảng 12 triệu tên miền trên toàn cầu tương đương 3,8 phần trăm so với quý 4/2015. Số lượt đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 32,4 triệu, tương đương 11 phần trăm, so với cùng kỳ năm trước.

Các tên miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong quý 1/2016, đạt tổng số khoảng 142,5 triệu tên miền .com và .net trong cơ sở tên miền. Con số này tương ứng với mức gia tăng 7,1 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 31/3/2016, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com đạt 126,6 triệu, trong khi dạng .net đạt 15,9 triệu.

Trong quý 1, Verisign đã xử lý 10 triệu lượt đăng ký tên miền .com và .net mới, trong khi con số này cùng kỳ năm 2015 là 8,7 triệu.

Tải lượng truy vấn Hệ thống Tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign đạt khoảng 124 tỷ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt gần 189 tỷ lượt. So với cùng kỳ quý trước, mức tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 0,5 phần trăm và mức đỉnh điểm giảm 2,7 phần trăm. So với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 3,5 phần trăm và mức đỉnh điểm tăng 14,2 phần trăm…

(GN)