Quý 2/2016: 7,9 triệu tên miền đã được đăng ký thêm trên Internet

(eFinance Online) - VeriSign, Inc - Công ty hàng đầu trên thế giới về tên miền và an ninh mạng, mới đây đã công bố có khoảng 7,9 triệu tên miền đã được đăng ký thêm trên Internet trong quý 2/2016, nâng tổng số tên miền đã được đăng ký lên gần 334,6 triệu tên miền trên toàn thế giới (tính đến ngày 30/6/2016), bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD).
Internet phát triển lên đến 334,6 triệu tên miền.Internet phát triển lên đến 334,6 triệu tên miền.

Mức gia tăng khoảng 7,9 triệu tên miền trên toàn cầu tương đương 2,4 phần trăm so với quý 1 năm 2016. Số lượt đăng ký trên toàn thế giới đã tăng thêm 38,2 triệu, tương đương 12,9 phần trăm, so với cùng kỳ năm trước.

Các tên miền cấp cao .com và .net đã tăng trưởng toàn phần trong quý 2/2016, đạt tổng số khoảng 143,2 triệu tên miền .com và .net trong cơ sở tên miền. Con số này tương ứng với mức gia tăng 7,3 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 30/6/2016, cơ sở các tên miền được đăng ký dạng .com đạt 127,5 triệu, trong khi dạng .net đạt 15,8 triệu.

Trong quý 2/2016, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới đạt 8,6 triệu. Trong khi quý 2/2015, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 8,7 triệu.

Trong quý 2/2016, tải lượng truy vấn hệ thống tên miền (DNS) trung bình hàng ngày của Verisign đạt khoảng 130 tỷ lượt trên tất cả các tên miền cấp cao do Verisign vận hành, với mức đỉnh điểm đạt gần 179 tỷ lượt. So với cùng kỳ quý trước, mức tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 4,9 phần trăm và mức đỉnh điểm giảm 5 phần trăm. So với cùng kỳ năm trước, tải lượng truy vấn trung bình hàng ngày đã tăng 17 phần trăm và mức đỉnh điểm giảm 1,5 phần trăm...

Verisign công bố bản Báo cáo tóm tắt ngành tên miền nhằm cung cấp cho người dùng Internet trên toàn thế giới những kết quả, số liệu thống kê và phân tích về ngành tên miền. Báo cáo tóm tắt ngành tên miền quý 2/2016, cùng với các báo cáo trước đó, có thể xem tại địa chỉ Verisign.com/DNIB.

(GN)