Thu hồi toàn bộ SIM đăng ký sẵn thông tin thuê bao

(eFinance Online) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp rà soát, thu hồi toàn bộ số SIM thuê bao đã đăng ký sẵn thông tin thuê bao trên các kênh phân phối trước ngày 31/12/2016.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Việc này nhằm thực hiện theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về quản lý thuê bao di động trả trước tại trụ sở Văn phòng Chính phủ diễn ra hôm 8/7.

Bộ Thông tin và Truyền thông yêu cầu các bên liên quan thực hiện việc đăng ký chính xác thông tin thuê bao mạng 4G bao gồm cả thử nghiệm và triển khai thương mại.
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp rà soát, xác minh, cập nhật nâng cao tính chính xác thông tin thuê bao di động trả trước đang hoạt động của mình qua tin nhắn và các hình thức phù hợp khác. Sau một thời gian sẽ tiến hành ngừng cung cấp dịch vụ đối với các thuê bao có thông tin thuê bao không chính xác hoặc không đầy đủ.
Các doanh nghiệp cũng được yêu cầu tập trung khẩn trương rà soát, thu hồi toàn bộ số SIM thuê bao đã đăng ký sẵn thông tin thuê bao trên các kênh phân phối trước ngày 31/12/2016.
Ngoài ra, việc mua bán SIM thuê bao, đăng ký thông tin thuê bao di động trả trước chỉ được thực hiện tại các điểm cung cấp dịch vụ viễn thông có nhân viên giao dịch của doanh nghiệp viễn thông di động được tập huấn, đào tạo về quy trình, thủ tục đăng ký thông tin thuê bao.

(Thanh Huyền)