Triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .vn

(eFinance Online) - Trung tâm Internet Việt Nam (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa công bố chính thức triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .vn từ ngày 6/1/2017.
Triển khai DNSSEC trên hệ thống máy chủ tên miền quốc gia .vn

DNSSEC là công nghệ an toàn mở rộng cho hệ thống DNS, trong đó DNSSEC sẽ cung cấp một cơ chế xác thực giữa các máy chủ DNS với nhau và xác thực cho từng zone dữ liệu để bảo đảm toàn vẹn dữ liệu

Việc áp dụng thống nhất tiêu chuẩn DNSSEC đối với các hệ thống DNS .vn tại Việt Nam giúp bảo đảm chính xác và tin cậy trong việc sử dụng, truy vấn tên miền .vn trên Internet. Ngoài ra, việc kết nối liên thông theo tiêu chuẩn DNSSEC giữa hệ thống DNS quốc gia .vn với hệ thống máy chủ tên miền gốc (DNS ROOT) và các hệ thống DNS quốc tế đánh dấu bước chuyển biến quan trọng trong việc phát triển hạ tầng Internet tại Việt Nam, sẵn sàng đẩy mạnh phát triển các dịch vụ thương mại điện tử, chính phủ điện tử tại Việt Nam một cách an toàn nhất.

Đây cũng là điều kiện quan trọng, tiên quyết. Trên cơ sở đó sẽ triển khai DNSSEC trên hệ thống DNS của các ISP, các Nhà đăng ký tên miền, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ DNS Hosting, cơ quan Đảng, Nhà nước, chủ sở hữu tên miền .vn.

Trước đó, ngày 23/10/2014, Bộ Thông tin và Truyền thông đã có Quyết định số 1524/QĐ-BTTTT phê duyệt Đề án Triển khai tiêu chuẩn DNSSEC cho hệ thống máy chủ tên miền (DNS) .vn. VNNIC với vai trò là đơn vị được Bộ Thông tin và Truyền thông giao nhiệm vụ chủ trì xây dựng, triển khai thực hiện Đề án theo lộ trình kế hoạch đã ban hành.
VNNIC cũng đã tiến hành xây dựng, ban hành cơ chế, chính sách, văn bản hướng dẫn, tiêu chuẩn về DNSSEC phù hợp với thông lệ và tiêu chuẩn quốc tế. Xúc tiến và tổ chức các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến DNSSEC để học tập kinh nghiệm hỗ trợ cho quá trình triển khai tại Việt Nam. Rà soát đánh giá tính tương thích các hệ thống DNS với tiêu chuẩn DNSSEC. Trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch xây dựng, nâng cấp hệ thống DNS đáp ứng yêu cầu theo tiêu chuẩn DNSSEC.
Trong quá trình triển khai, VNNIC đã xây dựng, nâng cấp hệ thống máy chủ DNS quốc gia theo tiêu chuẩn DNSSEC, kết nối liên thông với hệ thống DNS ROOT và các hệ thống DNS quốc tế, làm cơ sở  cho việc triển khai tiếp theo tiêu chuẩn DNSSEC cho các hệ thống DNS cấp dưới tại Việt Nam.

(Thanh Huyền)