VNCERT yêu cầu chặn kết nối đến tên miền chứa mã độc

(eFinance Online) - Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp Máy tính Việt Nam (VNCERT) vừa có công văn yêu cầu các đơn vị chuyên trách về CNTT các Bộ, ngành cần theo dõi và ngăn chặn đầu mối kết nối đến các tên miền: playball.ddns.info; nvedia.ddns.info; air.dcsvn.org.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.
Trung tâm VNCERT cũng yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương rà quét hệ thống và xóa các thư mục và tập tin mã độc có kích thước tương ứng:
1.C://Program Files\Common Files\ McAfee\McAfee.exe (137.28 KB)
MD5: 884D46C01C762AD6DDD2759FD921BF71
SHA-1: D201B130232E0EA411DAA23C1BA2892FE6468712
2. C:\Program Files\Common Files\McAfee\McUtil.dll (3.50 KB)
MD5: C52464E9DF8B3D08FC612A0F11FE53B2
SHA-1: E4646D10AD93600232D7A24856D69F00510949A40
3. C:\Windows\system32\DiskMgers.dll (85.00 KB)
MD5: 9BF793EF195CC62F8A61093F77B03158
SHA-1: 46844B0ACF2BB67ADBF2304A61BE07738D2DDD64
4. Tập tin “diskperf.exe”:  tìm tất cả các file trong ổ Hệ điều hành có:
MD5: 29E65E1256FC998B7CE8494656B3EF8
SHA-1: 8C073B63D85CBF48BD742A62C7A59EEB064DA74D
VNCERT cho biết, đối với việc kiểm tra mã hash MD5, SHA-1, các đơn vị cần thực hiện: Download phần mềm tại http://www.nirsoft.net/utils/hashmyfiles.zip; kiểm tra: giải nén tập tin hashmyfiles.zip ở trên, tiếp hành mở file “HashMyFiles.exe”. Nhấn vào File -> Add Files. Tiếp đó, trỏ đến file cần kiểm tra mã Hash. Mã MD5 và SHA-1 sẽ hiển thị bên khung chương trình. Đơn vị chỉ cần đối chiếu mã MD5 và SHA-1 tương ứng ở trên.
Với việc gỡ bỏ tập tin chứa mã độc, VNCERT hướng dẫn, cách xác định mã độc là: nếu mã MD5 và SHA-1 trùng nhau thì tập tin trên máy tính là phần mềm có chứa mã độc; nếu không trùng thì chưa khẳng định 100% nó không phải là mã độc và có thể không xóa trong trường hợp này.
Cách thức xóa tập tin chứa mã độc được thực hiện như sau: do tập tin này đang chạy nên ta cần dừng hoặc tắt tiến trình này trước khi xóa. Trước tiên cần tải phần mềm miễn phí có tên “Process Explorer” của Microsoft tại địa chỉ: https://download.sysinternals.com/files/ ProcessExplorer.zip. Sau khi tải về giải nén ta chạy file “procexp.exe”, tiến hành tìm kiếm các tiến trình tương ứng trong văn bản trên và nhấn chuột phải chọn “Suspend” hoặc “Kill Process”. Sau khi chọn xong, ta vào đường dẫn tương ứng để xóa.

(Thanh Huyền)