Bổ sung thêm 4 sản phẩm sữa vào bình ổn giá

Bộ Tài chính mới có thông báo bổ sung 4 sản phẩm vào danh mục bình ổn giá sữa cho trẻ dưới 6 tuổi của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) và Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến - nhà phân phối của Mead Johnson Việt Nam.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Để giá sữa đến tay người tiêu dùng không vượt quá mức trần quy định, Cục Quản lý giá đã công khai bảng giá bán buôn tối đa, giá kê khai, giá bán lẻ khuyến nghị của các sản phẩm nói trên.

Đồng thời, cơ quan này cũng có công văn tới gửi Sở Tài chính các tỉnh, thành phố mức giá này để kiểm soát giá bán lẻ tới người tiêu dùng và làm căn cứ thực hiện việc kiểm tra, rà soát xác định, kê khai giá bán lẻ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm sữa.

Cục Quản lý giá cho biết, các mức giá bán buôn tối đa và giá kê khai của 4 sản phẩm trên có hiệu lực thực hiện từ ngày 20/5/2015.

Bảng giá kê khai của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam)

STT

Tên sản phấm sữa

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôntối đa (đã bao gồm VAT)

Mức giá kê khai (Đã bao gồm VAT)

1

Enfamil A + 3 RTD Vanilla 360° Brain Plus

180ml

Hộp

16.434

16.434

2

Eníamil A + 3 RTDChocolate 360° Brain Plus

180ml

Hộp

16.434

16.434

"2

Enfagrow A+4 RTD Vanilla 360° Brain Plus cho trẻ từ 02 tuổi trở lên

180ml

Hộp

16.082

16.082

4

Enfagrow A+4 RTD Chocolate 360° Brain Plus cho trẻ từ 02 tuổi trở lên

180ml

Hộp

16.082

16.082

Bảng giá kê khai của Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến, nhà phân phối của Mead Johnson Việt Nam.

STT

Tên sản phẩm sữa

Trọng lượng

Đon vị tính

Mức giá kê khai (Đã bao gồm VAT)

1

Enfamil A + 3 RTD Vanilla 360° Brain Plus

180ml

Hộp

18.440

2

Eníamil A + 3 RTD Chocolate 360° Brain Plus

180ml

Hộp

18.440

3

Enfagrow A+4 RTD Vanilla 360° Brain Plus cho trẻ từ 02 tuổi trờ lên

lBOml

Hộp

18.050

4

Enfagrow A+4 RTD Chocolate 360° Brain Plus cho trẻ từ 02 tuổi trở lên

180ml

Hộp

18.050

(T.H)