Công bố giá sữa đăng ký bán buôn của 4 DN

Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính vừa ký thông báo số 395/TB-BTC ngày 10/6 về mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi của 4 công ty thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Thông báo nhằm thực hiện Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20-5-2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện.

Theo đó, Bộ Tài chính đã công khai mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký của 4 Công ty thực hiện đăng ký giá tại Bộ Tài chính. Đó là: Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition Việt Nam; Công ty Dinh dưỡng 3A Việt Nam; Công ty  TNHH Nestle Việt Nam; Công ty Friesland Campina Việt Nam.

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, cùng với việc công khai thực hiện mức giá bán buôn tối đa sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi từ 11/6; đối với giá bán lẻ tối đa của mặt hàng này, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu, kinh doanh sẽ phải đăng ký với cơ quan quản lý giá và chính thức có hiệu lực từ ngày 21/6 tới.

Mức giá bán buôn tối đa và giá đăng ký có hiệu lực thực hiện từ ngày 11/6/2014.

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH MEAD JOHNSON NUTRITION VIỆT NAM 

 

 

 

 

 

ĐVT: đồng/hộp

STT

Tên sản phẩm

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT)

Giá đăng ký bán buôn (đã bao gồm VAT)

1

Enfamil A+ 1

400g

Hộp thiếc

        187.000

        187.000

2

Enfamil A+ 1

900g

Hộp thiếc

        381.000

        381.000

3

Enfamil A+ 2

900g

Hộp thiếc

        363.000

        363.000

4

Enfagrow A+ 3

900g

Hộp thiếc

        309.000

        309.000

5

Enfagrow A+ 3

1800g

Hộp thiếc

        563.000

        563.000

6

Enfalac Premature Formula

400g

Hộp thiếc

        188.300

        188.265

7

Enfalac Lactose Free

400g

Hộp thiếc

        169.800

        169.741

8

Enfalac A+ Gentle Care

352g

Hộp thiếc

        217.000

        216.964

9

Pregestimil

400g

Hộp thiếc

        229.900

        229.790

10

Nutramigen

400g

Hộp thiếc

        257.500

        257.323

11

Enfamil A + 2

400g

Hộp thiếc

        191.200

        191.125

12

Enfagrow A+ 3

400g

Hộp thiếc

        171.500

        171.424

13

Enfagrow A+ 3

650g

Hộp giấy

        230.700

        230.681

14

Enfagrow A+ 4

400g

Hộp thiếc

        145.500

        145.497

15

Enfagrow A+ 4

650g

Hộp giấy

        196.700

        196.647

16

Enfagrow A+ 4

900g

Hộp thiếc

        295.000

        294.921

17

Enfamil A + 1   360° Brain Plus

400g

Hộp thiếc

        225.600

        225.599

18

Enfamil A + 1   360° Brain Plus

900g

Hộp thiếc

        468.000

        467.951

19

Enfamil A + 2   360° Brain Plus

400g

Hộp thiếc

        216.400

        216.337

20

Enfamil A + 2   360° Brain Plus

900g

Hộp thiếc

        445.400

        445.324

21

Enfagrow A+ 3  360° Brain Plus

400g

Hộp thiếc

        194.300

        194.238

22

Enfagrow A+ 3  360° Brain Plus

650g

Hộp giấy

        261.500

        261.415

23

Enfagrow A+ 3  360° Brain Plus

900g

Hộp thiếc

        394.100

        394.086

24

Enfagrow A+ 3  360° Brain Plus

1800g

Hộp thiếc

        718.900

        699.435

25

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus

400g

Hộp thiếc

        164.900

        164.835

26

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus

650g

Hộp giấy

        222.800

        222.750

27

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus

900g

Hộp thiếc

        334.300

        334.213

28

Enfagrow A+ 4 360° Brain Plus

1800g

Hộp thiếc

        609.400

        609.356

29

Enfamil A+ Lactosefree 360° Brain Plus

400g

Hộp thiếc

        212.300

        212.146

30

Enfamil A+ Gentle Care 360° Brain Plus

400g

Hộp thiếc

        248.500

        248.325

31

Enfagrow A+ 3  360° Brain Plus

180 ml

Hộp giấy

           15.470

          15.466

32

Enfagrow A+ 3  360° Brain Plus

180 ml

Hộp giấy

           15.470

          15.466

33

Enfagrow A+ 4  360° Brain Plus

180 ml

Hộp giấy

           15.470

          15.466

34

Enfagrow A+ 4  360° Brain Plus

180 ml

Hộp giấy

           15.470

          15.466

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH NESTLE VIỆT NAM :

STT

Tên sản phẩm sữa

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn tối đa

(đã bao gồm VAT)

 

Giá đăng ký bán buôn

(Đã bao gồm VAT)

Bán ra thị trường

Bán cho  bệnh viện

1

NAN Pro 3 LEB047 Tin  VN

900 g

Hộp thiếc

334.000

334.000

 

2

NAN 2 BL InfMPwdr LEB011A-2 VN

800 g

Hộp thiếc

328.000

328.000

 

3

NAN 1 BL NWB019-4-S VN

800 g

Hộp thiếc

323.000

323.000

 

4

LACTOGEN 3 LCOMFORTISGoldLEB105

900 g

Hộp thiếc

226.000

226.000

 

5

NAN 2 BLInfMPwdr LEB011A-2  N5 VN

400 g

Hộp thiếc

183.000

183.000

 

6

NAN PRO 1 BL NWB019-4-S VN

400g

Hộp thiếc

182.903

182.903

 

7

NAN Kid 4 LNFB003 Tin VN

900g

Hộp thiếc

324.166

324.166

 

8

PRE NAN B NW026-1 S  VN

400g

Hộp thiếc

199.884

199.884

179.896

9

NAN AL 110 DS082-4 VN

400g

Hộp thiếc

162.041

162.041

 

10

NAN PELARGON BL NWKB003 N5 VN

400g

Hộp thiếc

189.488

189.488

170.539

11

NAN HA NWHB222 VN

900g

Hộp thiếc

229.975

229.975

 

12

LACTOGEN GOLD 1 LR NWB050-1  VN

400g

Hộp thiếc

140.452

140.452

 

13

LACTOGEN GOLD 1 LR NWB050-1 VN

900g

Hộp thiếc

285.573

285.573

 

14

LACTOGEN 2 LR Gold LEB065 VN

900g

Hộp thiếc

258.566

258.566

 

15

LACTOGEN 4 LR Gold LNFB001 Tin VN

900g

Hộp thiếc

237.727

237.727

 

16

LACTOGEN 1 Complete Tin VN

400g

Hộp thiếc

85.688

85.688

 

17

LACTOGEN 2 Complete Tin VN

900g

Hộp thiếc

163.625

163.625

 

18

LACTOGEN COMPLETE 3 LE100-1  VN

900g

Hộp thiếc

159.791

159.791

 

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH DINH DƯỠNG 3A VIỆT NAM

ĐVT: đồng/hộp

STT

Tên sản phẩm sữa

Trọng lượng

Đơn vị tính

 Giá bán buôn tối đa (đã bao gồm VAT)

 Giá đăng ký bán buôn (đã bao gồm VAT)

1

Abbott Grow 3

900g

Hộp thiếc

258.000

258.000

2

Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro)

900g

Hộp thiếc

405.000

405.000

3

Similac GainPlus IQ (với Intelli-Pro)

1,7kg

Hộp thiếc

692.000

692.000

4

Grow G- power hương vani

900g

Hộp thiếc

360.000

360.000

5

Grow G- power hương vani

1,7kg

Hộp thiếc

610.000

610.000

6

Abbott Grow 1

400g

Hộp thiếc

148.000

148.000

7

Abbott Grow 1

900g

Hộp thiếc

308.000

308.000

8

Abbott Grow 2

400g

Hộp thiếc

145.000

145.000

9

Abbott Grow 2

900g

Hộp thiếc

293.000

293.000

10

Abbott Grow 3

400g

Hộp thiếc

127.000

127.000

11

Abbott Grow 4 ( với DHA)

400g

Hộp thiếc

141.000

141.000

12

Abbott Grow 4 ( với DHA)

900g

Hộp thiếc

295.000

295.000

13

Abbott Grow 4  (với DHA)

1,7kg

Hộp thiếc

511.000

511.000

14

Similac Newborn IQ  (với Intelli-Pro)

400g

Hộp thiếc

247.000

247.000

15

Similac Newborn IQ  (với Intelli-Pro)

900g

Hộp thiếc

514.000

514.000

16

Similac Gain IQ  (với  Intelli-Pro)

400g

Hộp thiếc

242.000

242.000

17

Similac Gain IQ  (với Intelli-Pro)

900g

Hộp thiếc

505.000

505.000

18

Similac GainPlus IQ   (với Intelli-Pro)

400g

Hộp thiếc

199.000

199.000

19

Grow G- power hương vani

400g

Hộp thiếc

178.000

178.000

20

Similac GainKid IQ  (với Intelli-Pro)

400g

Hộp thiếc

201.000

201.000

21

Similac GainKid IQ  (với Intelli-Pro)

900g

Hộp thiếc

415.000

415.000

22

Similac IQ

59ml

Chai nhựa

13.000

13.000

23

Grow Advance Vanilla

115ml

Hộp giấy

8.300

8.300

24

Grow Advance Chocolate

115ml

Hộp giấy

8.300

8.300

25

Grow Advance Vanilla

180ml

Hộp giấy

14.000

14.000

26

Similac Neosure IQ

370g

Hộp thiếc

237.000

237.000

27

Similac Neosure IQ

900g

Hộp thiếc

534.000

534.000

28

Similac Neosure

59ml

Chai nhựa

11.000

11.000

29

Similac Total Comfort 1

360g

Hộp thiếc

264.000

264.000

30

Similac Gain Total Comfort

360g

Hộp thiếc

260.000

260.000

31

Similac Gain Total Comfort

820g

Hộp thiếc

562.000

562.000

32

Gain Plus Total Comfort

360g

Hộp thiếc

241.000

241.000

33

Gain Plus Total Comfort

820g

Hộp thiếc

543.000

543.000

34

Similac Special Care 24

59ml

Chai nhựa

11.000

11.000

35

Similac Special Care 30

59ml

Chai nhựa

14.000

14.000

36

Similac Special Care 24 HP

59ml

Chai nhựa

14.000

14.000

37

Similac Human Milk Fortifier

0,9g

Gói

10.000

10.000

38

Alimentum

400g

Hộp thiếc

337.000

337.000

39

Similac Spit - up Relief IQ

375g

Hộp thiếc

277.000

277.000

40

Similac Isomil IQ 1

400g

Hộp thiếc

277.000

277.000

41

Similac Isomil IQ 2

400g

Hộp thiếc

277.000

277.000

42

Similac Isomil IQ 3

400g

Hộp thiếc

250.000

250.000

BẢNG GIÁ BÁN BUÔN TỐI ĐA VÀ GIÁ ĐĂNG KÝ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM SỮA DÀNH CHO TRẺ EM DƯỚI 06 TUỔI CỦA CÔNG TY TNHH FRIESLANDCAMPINA VIỆT NAM

          ĐVT: đồng/hộp

STT

Tên sản phẩm sữa

Trọng lượng

Đơn vị tính

Giá bán buôn  tối đa (đã bao gồm VAT)

Giá đăng ký bán buôn (đã bao gồm VAT)

1

FRISOLAC GOLD 1

400g

Hộp thiếc

196.000

196.000

2

FRISOLAC GOLD 1

900g

Hộp thiếc

406.000

 406.000

3

FRISOLAC GOLD 2

900g

Hộp thiếc

400.000

 400.000

4

FRISO GOLD 3

900g

Hộp thiếc

 365.000

 365.000

5

FRISO GOLD 3

1500g

Hộp thiếc

 550.000

 550.000

6

Dutch Baby GOLD STEP1

400g

Hộp thiếc

134.800

134.800

7

Dutch Baby GOLD STEP1

900g

Hộp thiếc

265.400

265.400

8

Dutch Baby GOLD STEP2

400g

Hộp thiếc

134.800

134.800

9

Dutch Baby GOLD STEP2

900g

Hộp thiếc

265.400

265.400

10

Dutch Lady 123 GOLD

900g

Hộp thiếc

229.800

229.800

11

Dutch Lady 123 GOLD VANILLA

1500g

Hộp thiếc

348.000

348.000

12

Dutch Lady 456 GOLD

900g

Hộp thiếc

215.300

215.300

13

Dutch Lady 456 GOLD

1500g

Hộp giấy

372.800

372.800

14

FRISOLAC GOLD 2

400g

Hộp thiếc

210.300

210.300

15

FRISO GOLD 3

400g

Hộp thiếc

193.200

193.200

16

FRISO GOLD 4

900g

Hộp thiếc

341.800

341.800

17

Dutch Lady 123 GOLD BIB

1600g

Hộp giấy

355.300

355.300

18

Dutch Lady 123 GOLD BIB

2000g

Hộp giấy

444.000

444.000

19

Dutch Lady Complete

400g

Hộp thiếc

113.200

113.200

20

Dutch Lady Complete

900g

Hộp thiếc

226.500

226.500

21

FRISOLAC 2

900g

Hộp thiếc

278.300

278.300

22

FRISO 3

1500g

Hộp giấy

380.800

380.800

23

FRISO 3

900g

Hộp thiếc

254.500

254.500

24

FRISO 4

900g

Hộp thiếc

235.500

235.500

25

FRISOLAC 1

900g

Hộp thiếc

280.600

280.600

26

FRISO GOLD 4

1500g

Hộp thiếc

584.100

584.100

27

 Dutch Baby MAU LỚN BIB

400g

Hộp giấy

88.900

88.900

28

 Dutch Baby MAU LỚN

400g

Hộp thiếc

110.600

110.600

29

 Dutch Baby MAU LỚN

900g

Hộp thiếc

221.300

221.300

30

 Dutch Lady TẬP ĐI BIB

400g

Hộp giấy

86.200

86.200

31

 Dutch Lady TẬP ĐI

900g

Hộp thiếc

216.000

216.000

32

 Dutch Lady KHÁM PHÁ

1500g

Hộp thiếc

286.600

286.600

33

 Dutch Lady TÒ MÒ BIB

400g

Hộp giấy

75.800

75.800

34

 Dutch Lady TÒ MÒ

900g

Hộp thiếc

189.900

189.900

35

 Dutch Lady TÒ MÒ

1500g

Hộp thiếc

294.400

294.400

36

 Dutch Lady KHÁM PHÁ BIB

400g

Hộp giấy

74.000

74.000

37

 Dutch Lady KHÁM PHÁ

900g

Hộp thiếc

184.700

184.700

38

 Dutch Lady KHÁM PHÁ

400g

Hộp thiếc

351.100

351.100

39

 Dutch Lady SÁNG TẠO

1500g

Hộp thiếc

280.500

280.500

40

 Dutch Lady SÁNG TẠO BIB

400g

Hộp thiếc

72.300

72.300

41

 Dutch Lady SÁNG TẠO

900g

Hộp thiếc

181.200

181.200

42

 Dutch Lady SÁNG TẠO

2000g

Hộp giấy

344.100

344.100

43

 FRISO GOLD PEDIA VANILLA

400g

Hộp thiếc

226.500

226.500

44

 FRISO GOLD PEDIA VANILLA

900g

Hộp thiếc

472.100

472.100

45

FRISOLAC COMFORT

400g

Hộp thiếc

143.300

143.300

46

FRISOLAC PREMATURE

400g

Hộp thiếc

154.200

154.200

47

FRISOSOY

400g

Hộp thiếc

154.200

154.200

(T.H)