Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu

Ngày 08/01/2016, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 70/QĐ-BTC về giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu.

Ảnh minh họa. Ảnh minh họa.

Quyết định có quy định giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá loại phổ thông có đầu lọc tiêu thụ trong nước của doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc lá.

Theo đó, giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao cứng: 4.390 đồng/bao. Giá bán tối thiểu sản phẩm thuốc lá điếu bao mềm: 3.860 đồng/bao

Mức giá trên là giá bán của doanh nghiệp trên phương tiện bên mua, đã bao gồm thuế tiêu thụ đặc biệt và khoản đóng góp bắt buộc vào Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng; mỗi bao thuốc lá có 20 điếu thuốc.

Quyết định số 70/QĐ-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 15/01/2016.

(T.H)