Giảm giá bán dầu điêzen, dầu hỏa và madút, giữ ổn định giá xăng như hiện hành

Bộ Tài chính vừa cho biết, giá xăng dầu thế giới từ sau ngày điều hành 31/3/2014 biến động tăng, giảm không rõ xu hướng. Giá xăng, dầu thành phẩm thế giới bình quân 30 ngày từ ngày 12/03/2014 đến 10/4/2014 vẫn dao động ở mức cao, cụ thể: xăng RON 92: 115,6 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 121,16 USD/thùng; dầu hỏa: 119,21 USD/thùng, dầu madut 180 cst 3,5S: 599,90 USD/tấn.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động như hiện nay, căn cứ tình hình kinh tế xã hội trong nước và bình quân 30 ngày tính giá cơ sở của giá xăng dầu thế giới; căn cứ văn bản đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thông báo điều hành giá xăng dầu trong nước như sau:

Tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu;

Giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng 150 đồng/lít (Từ 200 đồng/lít xuống còn 50 đồng/lít); các mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa và madút giữ nguyên như hiện hành (0 đồng/lít,kg).

Sau khi thực hiện các biện pháp điều hành như trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giảm giá bán dầu điêzen, dầu hỏa và madút.

"Hiện nay, giá cơ sở của dầu điêzen, dầu hỏa và madút đã được tính đủ các yếu tố trong giá theo quy định. Do giá thế giới bình quân có xu hướng giảm làm giá cơ sở giảm so với giá bán lẻ hiện hành, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm giá bán lẻ tương ứng theo quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC; giá bán sau khi điều chỉnh không được cao hơn mức giá cơ sở theo quy định (trong đó, giá cơ sở của dầu điêzen 0,05S: 22.517 đồng/lít; dầu hỏa: 22.356 đồng/lít; dầu madut 180cst 3,5S:18.360 đồng/kg)", thông báo của Bộ Tài chính nêu rõ.

Cũng theo thông báo này, nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm đối với dầu điêzen tối thiểu khoảng 83 đồng/lít; dầu hỏa tối thiểu khoảng 124 đồng/lít; dầu madút tối thiểu khoảng 100 đồng/kg.

Đối với mặt hàng xăng, Bộ Tài chính cho biết: Sau khi giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá như trên, chênh lệch giữa giá cơ sở giá giá bán hiện hành không lớn, nên trước mắt tiếp tục giữ ổn định giá bán như hiện hành.

Về thời điểm thực hiện, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối giảm sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng từ 15 giờ ngày 11/4/2014; Thời điểm điều chỉnh giảm giá bán dầu điêzen, dầu madút và dầu hỏa do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 11/4/2014.

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

24.690

24.738

-48

2. Dầu điêzen 0,05S

22.600

22.517

+83

3. Dầu hoả

22.480

22.356

+124

4. Dầu madút 180cst 3,5S

18.460

18.360

+100

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(PV)