Giảm giá bán dầu madút, tăng giá bán xăng, dầu điêzen, dầu hỏa

Bộ Tài chính vừa cho biết, giá xăng dầu thế giới từ sau ngày điều hành 11/4/2014 nhìn chung có xu hướng tăng. Theo đó, giá xăng, dầu thành phẩm thế giới bình quân 30 ngày (từ ngày 23/03/2014 đến 21/4/2014) cụ thể: xăng RON 92: 116,49 USD/thùng; dầu điêzen 0,05S: 122,15 USD/thùng; dầu hỏa: 119,95 USD/thùng, dầu madut 180 cst 3,5S: 597,64 USD/tấn.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới tiếp tục biến động như hiện nay, căn cứ tình hình kinh tế xã hội trong nước và bình quân 30 ngày tính giá cơ sở của giá xăng dầu thế giới; căn cứ văn bản đăng ký giá của doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối; Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thông báo điều hành giá xăng dầu trong nước như sau:

Tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu.

Ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng (từ 50 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít); mức sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa và madút giữ nguyên như hiện hành (0 đồng/lít,kg).

Sau khi thực hiện các biện pháp điều hành như trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tiếp tục giảm giá bán dầu madút (do giá thế giới bình quân 30 ngày đối với dầu madút giảm làm giá cơ sở giảm so với giá bán lẻ hiện hành). Theo đó, giá bán sau khi điều chỉnh không được cao hơn mức giá cơ sở theo quy định Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC (giá cơ sở dầu madut 180CST 3,5S: 18.299 đồng/kg).

Đối với mặt hàng xăng, dầu điêzen, dầu hỏa, Liên Bộ cho biết: Do giá thế giới bình quân 30 ngày tăng làm giá cơ sở tăng so với giá bán lẻ hiện hành, do đó cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối tăng giá bán xăng, dầu điêzen, dầu hỏa. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối rà soát, tăng giá bán lẻ tương ứng theo quy định, tuy nhiên giá bán sau khi điều chỉnh không được cao hơn mức giá cơ sở theo quy định (trong đó, giá cơ sở của xăng RON92: 24.904 đồng/lít; dầu điêzen 0,05S: 22.680 đồng/lít; dầu hỏa: 22.480 đồng/lít).

"Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với dầu madut khoảng 61 đồng/kg; mức tăng tối đa đối với xăng RON92 khoảng 214 đồng/lít, dầu điêzen 0,05S khoảng 170 đồng/lít; dầu hỏa khoảng 130 đồng/lít", thông báo của Liên Bộ nêu rõ.

Về thời điểm thực hiện, Liên Bộ yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối ngừng sử dụng Quỹ Bình ổn giá đối với mặt hàng xăng từ 12 giờ ngày 22/4/2014; Thời điểm điều chỉnh giảm giá bán dầu madút và tăng giá bán xăng, dầu điêzen, dầu hỏa do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không được muộn và sớm hơn 12 giờ ngày 22/4/2014...

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

24.690

24.904

-214

2. Dầu điêzen 0,05S

22.510

22.680

-170

3. Dầu hoả

22.350

22.480

-130

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.360

18.299

+61

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(PV)