Giảm giá bán lẻ xăng, dầu từ 16 giờ chiều nay

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giảm giá bán lẻ phù hợp với mặt bằng giá cơ sở theo chu kỳ tính giá.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, do giá bán hiện hành (chưa tính mức sử dụng Quỹ BOG) cao hơn giá cơ sở khoảng 191 đồng/lít. Vì vậy, nếu ngừng sử dụng Quỹ BOG (600 đồng/lít), giá xăng trong nước chỉ có thể giảm tương ứng mức chênh lệch là 191 đồng/lít. Do vậy, để hài hòa lợi ích với người tiêu dùng, Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp giảm sử dụng Quỹ BOG xuống còn 300 đồng/lít; đồng thời giảm giá xăng trong nước phù hợp với quy định (Nếu tham tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với xăng RON 92 khoảng -491 đồng/lít).

Đối với mặt hàng dầu điêzen, dầu hỏa và dầu madút, doanh nghiệp giảm giá bán tối thiểu tương ứng với mức chênh lệch giữa giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở. Giá bán sau khi điều chỉnh giảm không cao hơn giá cơ sở theo quy định, trong đó giá cơ sở của dầu điêzen 0,05S: 22.177 đồng/lít; dầu hỏa: 22.322 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 18.442 đồng/kg (Nếu tham chiếu theo giá hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam, thì mức giảm tối thiểu đối với dầu điêzen 0,05S khoảng -153 đồng/lít; dầu hỏa khoảng -138 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S khoảng -68 đồng/kg).

Thời điểm thực hiện đối với sử dụng Quỹ BOG là từ 16 giờ ngày 7/8/2014; Thời điểm điều chỉnh giảm giá bán là do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 16 giờ ngày 7/8/2014...

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu cụ thể như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở theo đúng quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

25.310

25.119

+ 191

2. Dầu điêzen 0,05S

22.330

22.177

+ 153

3. Dầu hỏa

22.460

22.322

+ 138

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.510

18.442

+ 68

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(PV)