Giữ nguyên giá xăng, giảm giá bán các mặt hàng dầu

Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán mặt hàng xăng như hiện hành; chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng dầu trong nước.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Cụ thể, các doanh nghiệp tiếp tục giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn giá đối với các mặt hàng xăng, dầu như hiện hành.

Đối với mặt hàng xăng, do chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành không lớn, vì vậy các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối giữ ổn định giá bán như hiện hành.

Đối với mặt hàng dầu, sau khi thực hiện biện pháp trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán các mặt hàng dầu trong nước phù hợp với quy định tại Nghị định số 84/2009/NĐ-CP, Thông tư số 234/2009/TT-BTC. Giá bán sau khi điều chỉnh giảm không cao hơn giá cơ sở theo quy định (trong đó, giá cơ sở dầu điêzen 0,05S: 21.506 đồng/lít; dầu hỏa: 21.670 đồng/lít; dầu madút 180CST 3,5S: 18.100 đồng/kg).

"Việc điều chỉnh giảm giá bán các mặt hàng dầu do doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ ngày 19/9/2014", văn bản của Bộ Tài chính nêu rõ.

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá bán hiện hành và giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 20/8/2014 đến 18/9/2014) một số mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở tính theo quy định

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở theo đúng quy định

(1)

(2)

(3) = (1)-(2)

1. Xăng RON 92

23.710

23.722

-12

2. Dầu điêzen 0,05S

21.770

21.506

+264

3. Dầu hỏa

21.920

21.670

+250

4. Dầu madút 180CST 3,5S

18.220

18.100

+120

Ghi chú: (+) Giá bán hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-) Giá bán hiện hành thấp hơn giá cơ sở; giá bán hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

(GB)