Hà Nội điều chỉnh bổ sung giá 1.484 dịch vụ y tế công

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND điều chỉnh, bổ sung giá một số dịch vụ y tế đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc Thành phố Hà Nội.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Theo đó, Thành phố điều chỉnh giá 1.349 dịch vụ kỹ thuật y tế theo Nghị Quyết số 03/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân TP.Hà Nội. Đồng thời, bổ sung giá 135 dịch vụ kỹ thuật y tế áp dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước thuộc thành phố.

Cùng với đó, Thành phố Hà Nội cũng cho phép áp dụng giá dịch vụ kỹ thuật y tế của các bệnh viện tuyến trên cho các bệnh viện tuyến dưới (nếu được cơ quan có thẩm quyền cho phép và đủ điều kiện thực hiện), kể cả dịch vụ kỹ thuật của các chuyên khoa đầu ngành thuộc bệnh viện hạng II thì được áp dụng mức thu của bệnh viện hạng I.

Quy định này áp dụng đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc TP Hà Nội gồm bệnh viện đa khoa; bệnh viện chuyên khoa; Trung tâm chuyên khoa có khám bệnh, chữa bệnh; phòng khám đa khoa khu vực; nhà hộ sinh; trạm y tế xã, phường, thị trấn. Người bệnh đang điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc TP Hà Nội trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành vẫn áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo Nghị quyết số 13/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2014 của HĐND thành phố cho đến khi xuất viện.

Người bệnh đang điều trị nội trú tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc TP. Hà Nội trước thời điểm 10/8/2014 vẫn áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hiện hành cho đến khi xuất viện.

(T.H)