Không tăng giá, giữ ổn định giá bán các chủng loại xăng dầu như hiện hành

Hôm nay (8/2), Bộ Tài chính đã có Công văn số 2152/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối về việc điều hành kinh doanh xăng dầu.

Ảnh minh họa.Ảnh minh họa.

Theo đó, sau khi thống nhất với Bộ Công thương, Bộ Tài chính yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối không tăng giá, giữ ổn định giá bán, mức trích Quỹ Bình ổn giá (BOG) đối với các chủng loại xăng dầu như hiện hành.

Đồng thời, kể từ 11 giờ ngày 8/2/2013, cho phép các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối được sử dụng Quỹ BOG tính cho lượng xăng, dầu bán ra ở nhiệt độ thực tế đối với các mặt hàng xăng, dầu.

Cụ thể, đối với mặt hàng xăng, tăng mức sử dụng Quỹ BOG thêm 500 đồng/lít (từ 500 đồng/lít lên 1.000 đồng/lít); Đối với mặt hàng dầu điêzen, tăng mức sử dụng Quỹ thêm 200 đồng/lít (từ 200 đồng/lít lên 400 đồng/lít); Đối với mặt hàng dầu hỏa, tăng mức sử dụng Quỹ thêm 300 đồng/lít (từ 400 đồng/lít lên 700 đồng/lít); Đối với mặt hàng dầu madut, tăng mức sử dụng Quỹ thêm 200 đồng/kg (Từ 400 đồng/kg lên 600 đồng/kg)...

Trước đó, theo tính toán của Bộ Tài chính, chênh lệch giữa giá cơ sở bình quân 30 ngày (từ ngày 08/01/2013 đến ngày 06/02/2013 và giá bán hiện hành các mặt hàng xăng dầu như sau:

Đơn vị tính: VNĐ/lít, kg.

Mặt hàng

Giá bán hiện hành

Giá cơ sở

Mức sử dụng Quỹ BOG hiện hành

Chênh lệch giữa giá bán hiện hành với giá cơ sở sau khi sử dụng Quỹ BOG

(1)

(2)

(3)

(4) =(1)-(2)+(3)

1. Xăng RON 92

23.150

24.125

500

-475

2. Dầu điêzen 0,05 S

21.550

22.007

200

-257

3. Dầu hoả

21.600

22.373

400

-373

4. Dầu madút

17.650

18.310

400

-260

Ghi chú: (+) giá hiện hành cao hơn giá cơ sở; (-): giá hiện hành thấp hơn giá cơ sở; mức giá hiện hành lấy theo giá bán hiện hành của Tập đoàn xăng dầu Việt Nam.

Trên cơ sở chênh lệch giữa giá cơ sở và giá bán hiện hành theo tính toán đó, đồng thời chia sẻ hài hòa lợi ích doanh nghiệp và người tiêu dùng, Liên Bộ Tài chính - Công Thương đã thống nhất chỉ đạo điều hành kinh doanh xăng dầu như trên...

(KD)