Khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp trở lại

Đó là chính sách mà VinaPhone dành cho khách hàng hoà mạng mới và kích hoạt lại vào các ngày chẵn trong thời gian từ ngày 12/3 đến 30/3/2013.

Khuyến mại 100% giá trị thẻ nạp trở lại

Theo đó, các thuê bao VinaPhone trả trước hòa mạng mới, thuê bao khóa 2 chiều trước ngày 10/03/2013 đang còn thời hạn lưu số khi kích hoạt vào những ngày chẵn (ngày 12, 14, 16…ngày 30) sẽ được hưởng các hình thức khuyến mại hấp dẫn.

Với bộ Kit phát hành trước 01/01/2013 có Tài khoản chính > 0 đồng (sau khi đã trừ cước hòa mạng), khi kích hoạt khách hàng sẽ được tăng số tiền bằng 100% giá trị Tài khoản chính vào Tài khoản KM1 và được tặng 50% giá trị cho 5 thẻ nạp đầu tiên (nạp trước ngày 01/07/2013), 25% giá trị được cộng vào Tài khoản KM và 25% giá trị còn lại được cộng vào Tài khoản KM1.

Chọn bộ Kit phát hành trước 01/01/2013 và bộ Kit phát hành từ 01/03/2013 trở đi có Tài khoản chính ≤ 0 đồng (sau khi đã trừ cước hòa mạng), khách hàng sẽ được tặng 100% giá trị thẻ nạp đầu tiên và 50% giá trị 5 thẻ nạp tiếp theo (nạp trước ngày 01/07/2013). Giá trị được tặng chia đôi vào Tài khoản KM và Tài khoản KM1.

Với khách hàng là thuê bao trả trước khóa 2 chiều trước ngày 10/03/2013 đang còn thời hạn lưu số, khi nạp thẻ trước ngày 01/07/2013 sẽ được VinaPhone tặng 100% giá trị thẻ nạp đầu tiên và 50% giá trị 5 thẻ nạp tiếp theo). Giá trị được tặng chia đôi vào Tài khoản KM và Tài khoản KM1.

(Theo Vnmedia)