Tháng 5: Đã có 715 mặt hàng sữa được công bố giá tối đa

Thông tin từ Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính cho biết, giá sữa tại thế giới thị trường tháng 5/2015 tiếp tục giảm so với tháng 4/2015.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Nguyên nhân theo Bộ Tài chính là do thực hiện Nghị định số 100/2014/NĐ-CP ngày 6/11/2014 của Chính phủ về việc cấm quảng cáo sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dành cho trẻ em dưới 2 tuổi, Bộ Tài chính đã yêu cầu Sở tài chính các địa phương, các doanh nghiệp rà soát và loại trừ hết khoản chi phí quảng cáo, khuyến mại không được tính vào giá đối với các sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 2 tuổi. Thực hiện yêu cầu của Bộ Tài chính, các doanh nghiệp đã rà soát, kê khai lại mức giá bán lẻ một số sản phẩm sữa dưới 24 tháng tuổi.

Trong tháng 5/2015, Bộ Tài chính tiếp tục công bố giá bán buôn tối đa, giá bán lẻ khuyến nghị và giá kê khai đối với các sản phẩm mới của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition (Việt Nam) và Công ty TNHH Phân phối Tiên Tiến - nhà phân phối của Công ty TNHH Mead Johnson Nutrition- Việt Nam (Thông báo số 289/TB-BTC, Công văn số 144/QLG-NLTS ngày 19/5/2015); các sản phẩm mới của Công ty TNHH Netsle Việt Nam (Thông báo số 302/TB-BTC, Công văn số 154/QLG-NLTS ngày 29/5/2015).

Như vậy, tính đến hết tháng 5/2015, đã có 715 mặt hàng sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi được công bố giá tối đa, giá đăng ký, giá kê khai trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Tài chính và Sở Tài chính các địa phương theo Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6544/BTC-QLG ngày 20/5/2014 về hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi  và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Để tiếp tục bình ổn giá sữa cho trẻ em dưới 06 tuổi theo Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 30/4/2015 của Chính phủ, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 857/QĐ-BTC ngày 12/5/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 1079/QĐ-BTC ngày 20/5/2014 về áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi và Công văn số 6230/BTC-QLG ngày 14/5/2015 hướng dẫn thực hiện biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi.

Theo đó, tiếp tục thực hiện quản lý giá tối đa theo quy định tại khoản 7 Điều 17 Luật Giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi trong thời hạn từ ngày 1/6/2015 đến hết ngày 31/12/2016. Trong quá trình thực hiện quản lý theo giá tối đa đã được công bố, nếu có những nguyên nhân khách quan tác động đến giá sữa, cơ quan quản lý nhà nước về giá chịu trách nhiệm rà soát, xác định giá tối đa cho phù hợp. Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, phân phối sản phẩm sữa thực hiện kê khai giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của pháp luật về giá.

Đồng thời, ngày 20/5/2015 Bộ Tài chính cũng đã ban hành Công văn 6577/BTC-QLG, 6578/BTC-QLG,  6579/BTC-QLG đề nghị các Bộ: Y tế, Công Thương, Thông tin và Truyền thông phối hợp triển khai thực hiện bình ổn giá đối với sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi theo chức năng nhiệm vụ và tổ chức họp báo thông tin; trả lời các câu hỏi liên quan đến công tác quản lý, bình ổn giá sữa của các phương tiện thông tin đại chúng nhằm tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội về chủ trương thực hiện quản lý giá, bình ổn giá sữa của Chính phủ.

Trên thế giới, giá sữa tháng 5/2015 tiếp tục giảm so với tháng 4/2015. Tại thị trường Châu Úc, giá sữa bột gầy (FOB) ở mức 2.100-2.500 USD/tấn, giảm 150-400 USD/tấn; giá sữa nguyên kem 2.300-2.900 USD/tấn, giảm khoảng 75-200 USD/tấn.

Tại thị trường Tây Âu, giá sữa bột gầy (FOB) 1.950-2.250 USD/tấn, giảm khoảng 150 USD/tấn; giá sữa nguyên kem (FOB) ở mức 2.700-2.925 USD/tấn, giảm khoảng 75 USD/tấn.

Cục Quản lý giá, Bộ Tài chính dự báo giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi ổn định trong tháng 6/2015.

(T.H)