Từ 12/6, giảm giá bán lẻ dầu điêzen và dầu hỏa

Chiều tối ngày 12/6, Bộ Tài chính đã phát đi văn bản số 7831/BTC-QLG gửi các doanh nghiệp (DN) kinh doanh xăng dầu đầu mối. Theo đó, giá bán sau điều chỉnh không cao hơn mức giá cơ sở theo quy định hiện hành là 22.536 đồng/lít dầu điêzen 0,05S và 22.377 đồng/lít dầu hỏa. DN được tăng mức sử dụng Quỹ Bình ổn để bù đắp phần lỗ với hai mặt hàng xăng và dầu madut.

Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Cụ thể, căn cứ vào phụ biểu kèm theo công văn, bình quân 30 ngày từ 13/5 đến 11/6 DN kinh doanh xăng dầu đang có lãi 144 đồng/lít dầu điêzen và 103 đồng/lít dầu hỏa, trong khi lỗ 441 đồng/lít xăng RON 92 và lỗ 412 đồng/kg dầu madut 180CST 3,5S. Mức giá này tính theo giá hiện hành của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam.

Sau khi thống nhất với Bộ Công thương, để giữ ổn định giá bán lẻ xăng và dầu madut, Bộ Tài chính cho phép DN được sử dụng thêm 240 đồng/lít xăng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, nâng mức sử dụng quỹ với mặt hàng này lên 440 đồng/lít. Đồng thời tăng mức sử dụng Quỹ thêm 250 đồng/kg dầu madut, từ 160 đồng/kg lên 410 đồng/kg.

Bên cạnh đó, điều chỉnh mức sử dụng Quỹ về 0 đồng/lít cho cả hai mặt hàng dầu điêzen và dầu hỏa (Dầu điêzen: Từ 90 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít; Dầu hỏa: Từ 60 đồng/lít xuống còn 0 đồng/lít).

Sau khi thực hiện các biện pháp như trên, các doanh nghiệp kinh doanh xăng, dầu đầu mối chủ động rà soát lại phương án giá, cách tính giá theo quy định để giảm giá bán dầu điêzen và dầu hỏa phù hợp với các quy định.

Ngoài ra, các DN vẫn phải giữ ổn định mức trích Quỹ Bình ổn các mặt hàng xăng dầu trong nước như hiện hành.

Thời gian có hiệu lực các phương án điều hành thực hiện với Quỹ Bình ổn giá và Giảm giá bán dầu điêzen và dầu hỏa không muộn hơn 20 giờ 00 ngày 12 tháng  6 năm 2014 .

(T.H)