VinaPhone “mở hàng” ưu đãi ngày Vàng đầu năm

Chương trình được triển khai chỉ trong hai ngày, từ hôm qua, 18/2 đến 19/2 dành cho các thuê bao trả trước đang hoạt động nạp thẻ (bao gồm cả thuê bao ezCom trả trước).

VinaPhone “mở hàng” ưu đãi ngày Vàng đầu năm

Theo đó, khi thực hiện nạp thẻ, các thuê bao sẽ được tặng 50% giá trị các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, trong đó: 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM (gọi và nhắn tin liên mạng), 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào Tài khoản KM1 (gọi và nhắn tin nội mạng VNPT). VinaPhone cũng tặng ngày sử dụng tương ứng với mệnh giá thẻ nạp cho thuê bao VINACARD, VINA365, VINATEXT, MYZONE.

Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp thẻ trong 02 ngày Vàng sẽ được hưởng khuyến mại như sau:

Nếu nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của 02 ngày Vàng; Còn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây), nếu nạp thẻ trong 02 ngày Vàng: hưởng chính sách khuyến mại của 02 ngày Vàng (25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào tài khoản KM, 25% giá trị thẻ nạp được tặng cộng vào TK KM1). Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộnggộp vào số lượng vào thẻ nạp đầu tiên của chương trình KM trước đây.

Còn từ 0h00 ngày 20/02/2013 trở đi, nếu thuê bao vẫn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì vẫn hưởng chính sách KM nạp thẻ của chương trình KM hòa mạng mới trước đây; Nếu thuê bao nạp đã đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì hưởng chính sách như quy định đối với các thuê bao trả trước khác.

Chương trình cũng áp dụng cho các thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số trước ngày 18/02/2013.

(Theo Vnmedia)