VinaPhone, MobiFone tung ưu đãi tặng 50% giá trị thẻ nạp

Cùng triển khai từ ngày 11/3, đây có lẽ là lần đầu tiên hai nhà mạng này áp dụng chương trình khuyến mại tặng 50% giá trị thẻ nạp cho thuê bao trả trước của mình đồng thời điểm.

VinaPhone, MobiFone tung ưu đãi tặng 50% giá trị thẻ nạp

Với VinaPhone, chương trình khuyến mại ngày vàng cho thuê bao trả trước được triển khai ngay khi kết thúc đợt 4 ngày ưu đãi cho thuê bao trả sau. Theo đó, nhà mạng tặng 50% giá trị các thẻ nạp cho thuê bao trả trước nạp thẻ trong thời gian hai ngày, từ 11/03/2013 đến 12/03/2013. Ưu đãi được dành cho khách hàng là thuê bao trả trước đang hoạt động (bao gồm cả thuê bao ezCom trả trước), trong đó 25% được tặng vào Tài khoản KM và 25% được tặng vào Tài khoản KM1.

Đối với các thuê bao kích hoạt hòa mạng mới của các chương trình khuyến mại trước đây được hưởng khuyến mại nạp thẻ, nếu nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây) thì tiếp tục được hưởng khuyến mại của 02 ngày Vàng. Còn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được khuyến mại (của chương trình KM trước đây), nếu nạp thẻ trong 02 ngày Vàng: hưởng chính sách khuyến mại của 02 ngày Vàng. Số lượng thẻ nạp trong thời gian KM ngày Vàng sẽ cộng gộp vào số lượng vào thẻ nạp đầu tiên của chương trình KM trước đây.

Từ ngày 13/03/2013 trở đi, nếu thuê bao vẫn chưa nạp đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì vẫn hưởng chính sách KM nạp thẻ của chương trình KM HMM trước đây; Thuê bao nạp đã đủ số lượng thẻ đầu tiên được KM, mà nạp thẻ, thì hưởng chính sách như quy định đối với các TBTT khác.

Ưu đãi của VinaPhone cũng dành cho thuê bao ezCom trả trước. Các khách hàng này được tặng 50% giá trị cho các thẻ nạp trong thời gian khuyến mại, toàn bộ giá trị được tặng cộng vào Tài khoản KM. Chương trình khuyến mại này cũng áp dụng cho các thuê bao trả sau chuyển sang trả trước, thuê bao trả trước khôi phục lại số trước ngày 11/03/2013.

Còn với MobiFone, ưu đãi tặng thẻ nạp diễn ra tới ba ngày, từ 11/3 đến hết 13/3. Khách hàng trả trước MobiFone nạp tiền sẽ được tặng ngay 50% mệnh giá thẻ nạp vào tài khoản. Điều kiện được tham gia khuyến mại đó là các thuê bao này là thuê bao đang hoạt động, hoặc nếu bị khóa 01 chiều, khóa 02 chiều thì vẫn đang trong thời gian giữ số, thuê bao mới đăng ký đang hưởng khuyến mại 10 thẻ nạp đầu tiên.

50% giá trị thẻ nạp sẽ được tặng vào tài khoản KM2 và tài khoản KM3. Tài khoản KM2 giúp khách hàng sử dụng các dịch vụ trong nước: Thoại, SMS/MMS nội mạng VNPT; data; dịch vụ giá trị gia tăng không phải phân chia doanh thu với đối tác. Còn với KM3, khách hàng được sử dụng các dịch vụ trong nước gồm thoại, SMS/MMS nội mạng/liên mạng, data, dịch vụ giá trị gia tăng không phải phân chia doanh thu với đối tác.

(Theo Vnmedia)