Sirius Stiletto 100

Radio thời hiện đại

Chiếc radio hiện đại không chỉ dùng theo dõi tin tức mà còn là một chiếc MP3, máy ghi âm, là thiết bị định vị và lướt web...

Dựng phim bằng Video Edit Magic

Khi bạn có nhiều đoạn phim và muốn nối lại với nhau bằng các hiệu ứng độc đáo hay chèn chữ giới thiệu, Video Edit Magic là một công cụ hữu ích. Phần mềm này chỉ có 12,8 MB nên không yêu cầu máy tính cấu hình cao.