Các báo viết về tài chính ngày 18/2/2008

** Các ngân hàng nâng lãi suất huy động tiền đồng và Ngân hàng Nhà nước thông báo phát hành tín phiếu bắt buộc bằng tiền đồng đối với các ngân hàng thương mại; ** Hệ thống thuế Việt Nam cần tiếp tục có nhiều cải cách đồng bộ hơn…

Các báo viết về tài chính ngày 25/1/2008

** Kiểm toán Nhà nước vất vả lo giữ chân người tài; ** Xử lý về tài chính hơn 9.100 tỷ đồng; ** Nâng hạn mức sản xuất vàng miếng cho doanh nghiệp trong năm 2008…

Các báo viết về tài chính ngày 21/12/2007

  ** Điều chỉnh, bổ sung Dự án xây dựng đường ô tô cao tốc thành phố Hồ Chí Minh-Trung Lương; ** ADB cho vay 3 dự án hỗ trợ giảm nghèo, cải thiện hạ tầng cơ sở trị giá 115 triệu USD; ** Dự báo giá cả - lạm phát năm 2008…

Đưa ứng dụng CNTT - TT phục vụ đắc lực cho yêu cầu phát triển của đất nước

Với chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng CNTT - TT phục vụ hội nhập và phát triển”, Hội thảo Hợp tác phát triển CNTT - TT Việt Nam lần XI diễn ra vào trung tuần tháng 9 vừa qua tại Ninh Thuận đã thu hút sự quan tâm của hơn 600 đại biểu đại diện của UBND, Sở Bưu chính -  Viễn thông, Sở Khoa học công nghệ, Hội Tin học của 64 tỉnh - thành phố cùng các đại biểu đến từ các Hiệp hội ngành, nghề liên quan đến lĩnh vực CNTT - TT.

Các báo ngành tài chính ngày 31/10/2007

  Thu nhập làm thêm giờ, cổ tức ưu đãi không được miễn thuế, Quy hoạch ô tô: Chưa tìm ra giải pháp tối ưu; Đánh thuế thu nhập từ mua, bán chứng khoán: Cần được nghiên cứu kỹ lưỡng…