Giảm thuế để bình ổn giá gas.

Các báo viết về tài chính ngày 19/11/2007

  ** Chưa thỏa mãn với phần trả lời chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính Vũ Văn Ninh; ** Hầu hết các loại nhiên liệu đốt và khí hóa lỏng được hạ thuế xuống 0%; ** Kiến nghị về một cơ chế tài chính đặc thù cho Hà Nội và TP.HCM…  

Đến năm 2020 sẽ hình thành Kho bạc điện tử

Theo mục Chiến lược phát triển Kho bạc Nhà nước đến năm 2020 vừa được Thủ tướng phê duyệt tại Quyết định 138/2007/QĐ-TTg ngày 21/8, mục tiêu tổng quát là đến năm 2020, các hoạt động Kho bạc Nhà nước (KBNN) được thực hiện trên nền tảng CNTT hiện đại và sẽ hình thành Kho bạc điện tử.

Giải pháp nào để tăng cường năng lực công tác thống kê Tài chính

Thuật ngữ “thống kê” được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa thứ nhất, thống kê là các con số được ghi chép để phản ánh các hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội; theo nghĩa thứ hai, thống kê được hiểu là hệ thống các phương pháp ghi chép, thu thập và phân tích các con số về những hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội để tìm hiểu bản chất và tìm hiểu những qui luật vốn có của những hiện tượng ấy.