Chính phủ đã chỉ đạo thực hiện một số giải pháp góp phần bình ổn cuộc sống của người dân.

Các báo ngành tài chính ngày 24/7/2008

** Chính phủ chỉ đạo các giải pháp đồng bộ với việc điều chỉnh giá xăng, dầu; ** Đánh giá các dự án ODA của Bộ Tài chính giai đoạn 2000 – 2007; ** Công tác thanh tra của Thanh tra Bộ Tài chính vẫn còn một số tồn tại, hạn chế; ** Tổng Giám đốc USTDA thăm Trung tâm Giao dịch chứng khoán Hà Nội; ** Tập huấn quản lý nợ công và phân tích tài chính...