Chuyên gia CNTT là ai?

Chỉ Thị 58-CT/TW của Bộ Chính Trị đặt ra mục tiêu: "đến năm 2005 ít nhất phải đào tạo thêm được 50.000 chuyên gia về CNTT ở các trình độ chuyên môn khác nhau". Tuy nhiên, chuyên gia về CNTT có nhất thiết chỉ bao gồm cử nhân, kỹ sư CNTT và đội ngũ lập trình viên?

Lễ khai trương hoạt động sàn giao dịch thứ cấp

Chứng khoán: Xu hướng một kết nối

Chứng khoán là lĩnh vực khá non trẻ trong nước nhưng lại có tốc độ phát triển nhanh, mạnh và đang đòi hỏi một hạ tầng CNTT phù hợp với tiềm năng.