Hình 1.Từ phần mềm agent đến agent thông minh

Agent trong Thương mại điện tử

Nếu cuộc cách mạng máy hơi nước tạo ra các máy móc thay thế dần lao động chân tay của con người thì cuộc cách mạng công nghệ tin học đã giúp con người trong lao động trí óc. Với công nghệ Agent, hệ thống thông tin ngày càng hỗ trợ đắc lực con người trong các hoạt động tư duy phức tạp và việc dùng máy tính mô tả con người gần gũi hơn.

Vinaphone khuyến mãi lớn

Từ ngày 25/10 đến hết 25/12/2007, Công ty Vinaphone tổ chức chương trình khuyến mãi "Tài khoản nhân ba, thêm quà chia sẻ".