5 năm thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước - 7 bất cập lớn cần sửa đổi

 (Tạp chí Tài chính Điện tử số 69 ngày 15/3/2009) - Sau 5 năm đi vào cuộc sống, Luật Ngân sách Nhà nước (NSNN) năm 2002 đã tiếp tục củng cố, nâng cao vị trí, vai trò của công tác tài chính, NSNN, góp phần ổn định, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết tốt hơn các vấn đề an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo, đảm bảo nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh cấp bách như thiên tai, dịch bệnh.

Lào Cai: Năm 2009 phấn đấu thu ngân sách Nhà nước đạt 1.200 tỷ đồng

Năm 2008, cán bộ, công chức ngành Tài chính Lào Cai đã nỗ lực thực hiện dự toán ngân sách Nhà nước năm 2008 đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 1.430 tỷ đồng (tăng 29,1% so với dự toán, tăng 0,8% so với năm 2007). Trong đó, thu từ nội địa trên 576 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất – nhập khẩu trên 670 tỷ dồng…

Hoàn thiện áo sơ mi xuất khẩu tại Công ty May 10. Ảnh: Hà Nội mới online.

Đẩy mạnh xuất khẩu, cách nào?

Nhìn chung, kết quả xuất khẩu từ đầu năm đến nay vẫn giữ được đà tăng trưởng khá cao là 36,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, gần đây đã xuất hiện  một số khó khăn do nguyên nhân chủ quan và khách quan, khiến tốc độ xuất khẩu tăng chậm lại và tình hình này có thể sẽ tiếp diễn trong 2 tháng cuối năm.

Xây dựng Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông đã phê duyệt Đề án xây dựng Cổng thông tin điện tử Nhân đạo Quốc gia (Cổng thông tin điện tử 1400) nhằm cho phép các thuê bao điện thoại cố định và di động trên toàn quốc, bằng dịch vụ nhắn tin, tự nguyện đóng góp kinh phí hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng…

Mời thầu xây lắp

Ban Quản lý dự án khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 tỉnh Hà Giang thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang tổ chức đấu thầu rộng rãi các gói thầu xây lắp sau:

Mời thầu xây lắp

Ban Quản lý Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai năm 2005 tỉnh Hà Giang (thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Giang) sẽ đấu thầu rộng rãi các gói thầu xây lắp sau: