Học sinh ở Bình Nhưỡng học sử dụng máy vi tính

CHDCND Triều Tiên sắp được cấp tên miền Internet

Một quan chức của Tổ chức cung cấp tên miền Internet (ICANN) vừa cho biết CHDCND Triều Tiên có thể được cấp tên miền Internet quốc gia trong năm 2007 khi họ đang có những bước đi cẩn trọng tiếp cận công nghệ thông tin toàn cầu và quan hệ với phương Tây đã bớt căng thẳng.

Học viện NIIT dành 2007 suất học bổng cho Việt Nam

Học viện Công nghệ Thông tin NIIT vừa cho biết sẽ dành 2007 suất học bổng nhằm hỗ trợ những học sinh, sinh viên Việt Nam tài năng nhưng gặp khó khăn về tài chính có thể học tập, nghiên cứu để trở thành chuyên gia CNTT sau này.

Giải pháp nào để tăng cường năng lực công tác thống kê Tài chính

Thuật ngữ “thống kê” được hiểu theo hai nghĩa: nghĩa thứ nhất, thống kê là các con số được ghi chép để phản ánh các hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội; theo nghĩa thứ hai, thống kê được hiểu là hệ thống các phương pháp ghi chép, thu thập và phân tích các con số về những hiện tượng tự nhiên, kỹ thuật, kinh tế, xã hội để tìm hiểu bản chất và tìm hiểu những qui luật vốn có của những hiện tượng ấy.