Các báo ngành tài chính ngày 13/11/2007

  ** Lấy ý kiến cho dự thảo Nghị định của Chính phủ về chào bán cổ phiếu riêng lẻ; ** Khó khăn, vướng mắc liên quan đến thu tiền sử dụng đất; ** Góp ý cho dự thảo Nghị định về ngân hàng thương mại, …

Các báo ngành tài chính ngày 31/10/2007

  Thu nhập làm thêm giờ, cổ tức ưu đãi không được miễn thuế, Quy hoạch ô tô: Chưa tìm ra giải pháp tối ưu; Đánh thuế thu nhập từ mua, bán chứng khoán: Cần được nghiên cứu kỹ lưỡng…

Các báo viết về tài chính ngày 11/10/2007

  227 tỉ đồng cho khoa học công nghệ 2007; Sự cố hy hữu nhầm giá cổ phiếu - Phải điều chỉnh HASTC-Index; Thuế nhập khẩu ô tô cao là có lỗi với nông dân; USD tụt giá mạnh - Cần đa dạng hoá dự trữ ngoại tệ; “Sốt” vì lợi nhuận của ngân hàng …

Steve Ballmer (trái) và John Chambers

Cisco hợp tác cùng Microsoft

Những thành viên quản trị cấp cao của Cisco và Microsoft đã cùng nhau đưa ra lời cam kết rằng sản phẩm của hai hãng sẽ hoàn toàn tương thích với nhau, giúp khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định hơn.