Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Tháng 7/2022 sử dụng mã định danh cá nhân làm mã số thuế

(eFinance Online) - Từ năm 1998, Tổng cục Thuế (Bộ Tài chính) đã sử dụng thông tin trên chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu và một số giấy tờ khác để cấp mã số thuế cá nhân. Cơ quan thuế đã sử dụng mã số thuế để quản lý thuế đối với cá nhân trên cả nước. Khi thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế như: khai thuế, nộp thuế, hoàn thuế, lập hóa đơn... cá nhân đều phải sử dụng mã số thuế.
Ảnh minh họa.

Bộ Tài chính sẽ tích hợp 135 DVCTT mức 3, 4 với Cổng Dịch vụ công Quốc gia

(eFinance Online) - Trong năm 2020, Bộ Tài chính sẽ thực hiện tích hợp, kết nối 135 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4 với Cổng Dịch vụ công Quốc gia (Cổng DVC Quốc gia). Trong đó Tổng cục Thuế có 79 DVCTT, Tổng cục Hải quan có 18 DVCTT, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có 12 DVCTT, Kho bạc Nhà nước có 2 DVCTT, cơ quan Bộ Tài chính có 24 DVCTT. Như vậy, tính đến hết năm 2020, Bộ Tài chính sẽ có 139/500 (chiếm khoảng 28%)  DVCTT mức độ 3, 4 được tích hợp, kết nối với Cổng DVC Quốc gia.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Triển khai đề án đơn giản hóa giấy tờ công dân trong năm 2016

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án Tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư (Ban Chỉ đạo 896) vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án này trong năm 2016.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Triển khai cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu Tập đoàn Viễn thông Quân đội chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay khi Dự án được Bộ Công an phê duyệt.

Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Công dân được khai thác CSDL quốc gia về dân cư

Theo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Căn cước công dân vừa được Chính phủ ban hành, công dân được khai thác thông tin của mình trong Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về dân cư thông qua việc giải quyết thủ tục hành chính, văn bản yêu cầu khai thác thông tin hoặc thông qua dịch vụ viễn thông.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước diễn đàn Quốc hội

Các báo ngành Tài chính ngày 19/11/2015

**Thủ tục hành chính thuế, hải quan có nhiều tiến bộ; **Không có chuyện chạy mức thu phí của từng hợp đồng BOT; **Ngân hàng điện tử trên di động sẽ trở thành xu hướng mới; **Buôn lậu vàng, ngoại tệ sẽ 'nóng' dịp cuối năm; **Quy định mới về hàm lượng formaldehyt trong sản phẩm dệt may...