Con Tằm nó nhả ra tơ…

Trong kho tàng chuyện truyền miệng của dân ta có câu chuyện vui đại khái là: để giữ thể diện cho ông chủ là người “có trình độ”, nên đày tớ nói chuyện gì cũng phải “có đầu có đuôi”, cho nên khi thấy áo ông chủ bị tàn thuốc rơi cháy, người đầy tớ đã kính cẩn thưa bẩm lần lượt từ chuyện con tằm nó nhả ra tơ, rồi tơ đem dệt lụa, ông chủ mua lụa về may áo... và khi gần hết chuyện thì áo ông chủ cũng vừa kịp cháy lan thành một lỗ thủng to tướng.