Các dự án FDI đã giải ngân 5.8 tỷ USD

(eFinance Online) - Cục Đầu tư nước ngoài thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư cho biết, tính chung trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng của các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tăng thêm là 10.16 tỷ USD, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Về vốn thực hiện, tính đến ngày 20/05/2016, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 5.8 tỷ USD, tăng 17.2% so với cùng kỳ năm 2015.

Xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt  48.26 tỷ USD, tăng 7.7% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 71% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 47.38 tỷ USD, tăng 10% so với cùng kỳ 2015.

Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài tính trong 5 tháng đầu năm 2016 đạt 39.15 tỷ USD, bằng 98% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 59% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2016, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 9.1 tỷ USD.

Về tình hình cấp giấy chứng nhận đầu tư, theo số liệu của hệ thống thông tin về đầu tư nước ngoài, tính đến ngày 20/05/2016, cả nước có 907 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 7.56 tỷ USD, tăng 156% so với cùng kỳ năm 2015. Có 425 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 2.59 tỷ USD, tăng 93% so với cùng kỳ năm 2015.

Tính chung trong 5 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 10.16 tỷ USD, tăng 136% so với cùng kỳ năm 2015.

(T.N)