Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 tăng 7,9%

(eFinance Online) - Theo báo cáo của Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4/2016 tăng 7,9% so với tháng 4/2015. Tính chung 4 tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất tăng 7,3% so với năm 2015, thấp hơn so với mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm 2015. 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo đánh giá chung, sản xuất công nghiệp 4 tháng đầu năm nhìn chung ổn định và sản xuất công nghiệp tiếp tục tăng trưởng khá. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn còn thấp hơn so với mức tăng 9,4% của cùng kỳ năm 2015, nguyên nhân chủ yếu do ngành khai khoáng tiếp tục giảm 1,7% so với cùng kỳ năm trước; Tồn kho ở mức thấp hơn cùng kỳ năm trước (thấp hơn 2,4 điểm phần trăm). Tiêu thụ của ngành thấp hơn so với cùng kỳ cũng là nguyên nhân khiến sản cuất tăng trưởng không cao.

Trong các ngành công nghiệp, công nghiệp khai khoáng giảm 1,7%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,6%; sản xuất và phân phối điện tăng 12,1%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 9%.

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 4 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất kim loại tăng 21,4%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 17,4%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 14,2%; sản xuất xe có động cơ tăng 14%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 13,9%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 12,8%. Một số ngành có mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ: Khai thác than cứng và than non tăng 2,9%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 3%; sản xuất thuốc lá tăng 1,6%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 2,3%; sản xuất thiết bị điện tăng 2,2%.

Các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện sản xuất tăng 12,1%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 12,7%; sắt thép thô tăng 18,4%; thép cán tăng 21,9%; thép thanh, thép góc tăng 30,1%; tivi tăng 46,6%; ôtô tăng 23,9%…Một số sản phẩm tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước như: Dầu thô khai thác giảm 1,9%; xăng dầu các loại giảm 2,9%; điện thoại di động giảm 10%; phân đạm ure tăng 1%; giầy, dép da tăng 2,4%...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 tăng 36,5% so với tháng 2 năm 2016 và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,2%, thấp hơn so với mức tăng 13,9% của cùng kỳ năm trước.

Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: Dệt tăng 27,6%; sản xuất kim loại tăng 26,2%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 14,9%; sản xuất đồ uống tăng 12,5%; Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 4,4%; sản xuất thuốc lá giảm 3,2%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 5,3%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 0,2%.

Tại thời điểm 01 tháng 4 năm 2016, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,9% so với cùng thời điểm năm trước, thấp hơn mức tăng 11,3% của cùng kỳ năm trước

Trong đó, chỉ số tồn kho của một số ngành giảm so với cùng kỳ như năm trước: Sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 38,8%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 46,9%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 16,3%; sản xuất da và sản phẩm có liên quan giảm 9,2%;... Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất xe có động cơ 61,3%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 60,2%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 27,9%...

(NQ)