Giá thép vẫn được giữ ổn định

(eFinance Online) - Hiện nay, nhu cầu xây dựng trong nước tốt nên lượng thép dài sản xuất và tiêu thụ vẫn giữ được mức sản lượng khá cao. Do khả năng đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu về các sản phẩm thép xây dựng của các doanh nghiệp trong nước, nên giá bán sản phẩm thép vẫn được giữ ổn định.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Theo Bộ Công Thương, tháng 10/2016, lượng sắt thép thô ước đạt 468,1 nghìn tấn, tăng 26,5% so với cùng kỳ. Lượng thép cán ước đạt 487,8 nghìn tấn, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Lượng thép thanh, thép góc ước đạt 397 nghìn tấn, tăng 1,5% so với cùng kỳ.

Tính chung 10 tháng đầu năm 2016, lượng sắt thép thô đạt 4196,7 nghìn tấn, tăng 19% so với cùng kỳ; thép cán đạt 4290,8 nghìn tấn, tăng 25,7% so với cùng kỳ; thép thanh, thép góc đạt 3907 nghìn tấn, tăng 11,7% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu thép các loại từ các thị trường trong tháng 10 tăng 15,4% về lượng và 31,3% về trị giá. Tính chung 10 tháng đầu năm 2016, nhập khẩu thép các loại tăng 23,7% về lượng và 4,9% về trị giá, tuy nhiên nhập khẩu sản phẩm từ thép giảm 27,7% về trị giá.

Sản xuất thép tiếp tục tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ do tận dụng cơ hộiViệt Nam áp dụng biện pháp tự vệ đối với thép dài và phôi thép nhằm giảm nhập khẩu tạo điều cho các đơn vị sản xuất trong nước.

Cũng theo Bộ Công Thương, tỷ lệ tăng trưởng mạnh về cả bán hàng và sản xuất các sản phẩm thép trong 10 tháng đầu năm 2016 cho thấy khả năng đáp ứng được hoàn toàn nhu cầu về các sản phẩm thép xây dựng của các doanh nghiệp trong nước, do đó, giá bán sản phẩm thép vẫn được giữ ổn định.

(NQ)