Giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm đạt 12,18 tỷ USD

(eFinance Online) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa cho biết, tổng giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản 5 tháng đầu năm đạt 12,18 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, khối lượng gạo xuất khẩu tháng 5/2016 ước đạt 345.000 tấn với giá trị đạt 165 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu gạo 5 tháng đầu năm 2016 ước đạt 2,35 triệu tấn, đạt giá trị 1,06 triệu USD, giảm 2,1% về khối lượng nhưng tăng 1,2% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá gạo xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2016 đạt 445 USD/tấn, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2015. Trung Quốc vẫn tiếp tục đứng vị trí thứ nhất về thị trường nhập khẩu gạo của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2016 với 36,45% thị phần.

Xuất khẩu cà phê trong tháng 5/2016 ước đạt 134.000 tấn với giá trị đạt 234 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cà phê 5 tháng đầu năm 2016 đạt 797.000 tấn và 1,36 tỷ USD, tăng gần 34% về khối lượng và tăng hơn 10% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá cà phê xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2016 đạt 1.698 USD/tấn, giảm gần 18% so với cùng kỳ năm 2015. Đức và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ cà phê lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2016 với thị phần lần lượt là 15,58% và 12,74%.

Ước tính khối lượng xuất khẩu cao su tháng 5/ 2016 đạt 79.000 tấn với giá trị đạt 189 triệu USD, đưa khối lượng xuất khẩu cao su 5 tháng đầu năm 2016 đạt 391.000 tấn và 561 triệu USD, tăng 20,5% về khối lượng và tăng gần 20% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015.

Khối lượng hạt điều xuất khẩu 5 tháng đầu năm 2016 đạt 119.000 tấn với giá trị 910 triệu USD, tăng gần 2% về khối lượng và tăng gần 10% về giá trị so với cùng kỳ năm 2015. Giá hạt điều xuất khẩu bình quân 4 tháng đầu năm 2016 đạt 7.590 USD/tấn, tăng 7,25% so với cùng kỳ năm 2015. Hoa Kỳ, Trung Quốc và Hà Lan vẫn duy trì là 3 thị trường nhập khẩu điều lớn nhất của Việt Nam, chiếm thị phần lần lượt là 32,73%, 15,4% và 12,6% tổng giá trị xuất khẩu.

Ước giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ tháng 5/2016 đạt 459 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu gỗ và các sản phẩm gỗ 5 tháng đầu năm 2016 đạt 2,56 tỷ USD, giảm 1,8% so với cùng kỳ năm 2015. Hoa Kỳ, Nhật Bản và Trung Quốc - 3 thị trường nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ lớn nhất của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2016 chiếm 67,39% tổng giá trị xuất khẩu.

Giá trị xuất khẩu thủy sản tháng 5/2016 ước đạt 471 triệu USD, đưa giá trị xuất khẩu thủy sản 5 tháng đầu năm 2016 đạt 2,43 tỷ USD, tăng hơn 1% so với cùng kỳ năm 2015. Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2016, chiếm 51,74% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản.

(PV)