Hai tháng đầu năm, tổng trị giá XNK hàng hoá dự kiến đạt 54,73 tỷ USD

(eFinance Online) - Trong tháng 2/2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam ước đạt 27,2 tỷ USD, giảm 1,2% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 13 tỷ USD, giảm 9,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 14,2 tỷ USD, tăng 7,7%. 
Ảnh minh họa - nguồn: Internet.Ảnh minh họa - nguồn: Internet.

Với kết quả ước tính trên thì trong 2 tháng năm 2017, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hoá của Việt Nam dự kiến đạt 54,73 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2016; trong đó tổng trị giá xuất khẩu ước đạt 27,34 tỷ USD, tăng 15,4% và tổng trị giá nhập khẩu ước đạt 27,39 tỷ USD, tăng 19,6%.

Cán cân thương mại hàng hóa Việt Nam trong tháng 2/2017 ước tính thâm hụt 1,2 tỷ USD, bằng 9,2% kim ngạch xuất khẩu; 2 tháng/2017, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến nhập siêu 46 triệu USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính xuất khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 là 2,5 tỷ USD, tăng 7,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, xuất khẩu hàng điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 4,83 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng dệt may: Ước tính trong tháng 2/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước đạt 1,5 tỷ USD, giảm 30,4% so với tháng trước và nâng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 2 tháng/2017 lên 3,66 tỷ USD, tăng 12,2% so với cùng kỳ năm trước.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính đạt 1,6 tỷ USD, tăng 6,4% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 ước tính là 3,1 tỷ USD, tăng 34,4% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng giày dép: Trị giá xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính đạt 900 triệu USD, giảm 23% so với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 lên 2,07 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ năm trước.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính đạt 850 triệu USD, giảm 13% so với tháng trước. Tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 ước tính là 1,83 tỷ USD, tăng 41,8% so với cùng kỳ năm trước.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Trị giá xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính là 450 triệu USD, giảm 25% so với tháng trước, nâng trị giá xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 lên 1,05 tỷ USD, tăng 12,7% so với 2 tháng/2016.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính là  400 triệu USD, giảm 34,3% so với tháng trước. Qua đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong 2 tháng/2017 lên 1,01 tỷ USD, tăng 7,7% so với cùng kỳ năm trước.

Hàng thủy sản: Ước tính trong tháng 2/2017, xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước là 400 triệu USD, giảm 18,8% so với tháng trước. Qua đó, nâng kim ngạch xuất khẩu hàng thủy sản 2 tháng/2017 lên 893 triệu USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước.

Cà phê: Xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính là 130 nghìn tấn, giảm 7,4% so với tháng trước và trị giá là 293 triệu USD, giảm 7,5%. Lượng xuất khẩu cà phê trong 2 tháng/2017 ước đạt 270 nghìn tấn với trị giá đạt 610 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và tăng 21,1% về trị giá so với 2 tháng/2016.

Dầu thô: Xuất khẩu trong tháng 2/2017 ước tính đạt 540 nghìn tấn, tăng 7,9% so với tháng trước và trị giá là 225 triệu USD, tăng 8,4%. Lượng xuất khẩu dầu thô trong 2 tháng/2017 ước đạt 1,04 triệu tấn, trị giá ước đạt 432 triệu USD, giảm 9,6% về lượng và tăng 46,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 là 2,4 tỷ USD, tăng 2,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu máy móc thiết bị, dụng cụ và phụ tùng của cả nước là 4,74 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm 2016.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 là 2,2 tỷ USD, tăng 3,4% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện của cả nước là 4,33 tỷ USD, tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.

Điện thoại các loại và linh kiện: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 là 900 triệu USD, tăng 7,8% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu điện thoại các loại và linh kiện của cả nước đạt 1,73 tỷ USD, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm trước.

Vải các loại: Ước tính nhập khẩu mặt hàng này trong tháng 2/2017 là 750 triệu USD, tăng 13,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu vải các loại là 1,41 tỷ USD, tăng 8,1% so với 2 tháng/2016.

Sắt thép các loại: Ước tính trong tháng 2/2017 nhập khẩu 1,4 triệu tấn, tăng 13,6% và trị giá là 754 triệu USD, tăng 13,5% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu sắt thép các loại trong 2 tháng/2017 ước đạt 2,63 triệu tấn, giảm 3,8% và trị giá là 1,42 tỷ USD, tăng 41,9% so với cùng kỳ năm trước.

Chất dẻo nguyên liệu: Ước tính nhập khẩu chất dẻo trong tháng 2/2017 là 350 nghìn tấn, trị giá là 505 triệu USD, tăng 13,7% về lượng và 12,8% về trị giá so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu mặt hàng này của cả nước là 658 nghìn tấn, trị giá là 953 triệu USD, tăng 14,4% về lượng và tăng 23,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xăng dầu các loại: Nhập khẩu trong tháng 2/2017 ước tính là 750 nghìn tấn, giảm 17,5% so với tháng trước và trị giá là 433 triệu USD, giảm 12,4%. Lượng nhập khẩu xăng dầu các loại trong 2 tháng/2017 ước đạt 1,66 triệu tấn, trị giá ước đạt 927 triệu USD, tăng 1,8% về lượng và tăng 80,5% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Kim loại thường khác: Ước tính trong tháng 2/2017 là 125 nghìn tấn, tăng 2,7% và trị giá là 430 triệu USD, tăng 15,8% so với tháng trước. Lượng nhập khẩu kim loại thường khác trong 2 tháng/2017 ước đạt 247 nghìn tấn, giảm 5,9% và tổng kim ngạch ước đạt 801 triệu USD, tăng 25,1% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Ước tính nhập khẩu nhóm hàng này trong tháng 2/2017 là 350 triệu USD, tăng 10% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của cả nước là 668 triệu USD, tăng 4,3% so với 2 tháng/2016.

Sản phẩm hóa chất: Nhập khẩu sản phẩm hóa chất trong tháng 2/2017 ước tính là 300 triệu USD, tăng 6,9% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 2/2017, nhập khẩu mặt hàng này là 581 triệu USD, tăng 19,3% so với 2 tháng/2016.

(P.An)