Lạm phát cơ bản tám tháng tăng 1.81%

(eFinance Online) - Lạm phát cơ bản tháng 8 năm 2016 tăng 0,09% so với tháng trước, tăng 1,83% so với cùng kỳ; Tám tháng đầu năm 2016 so cùng kỳ năm 2015 tăng 1,81%.
Lạm phát cơ bản tám tháng tăng 1.81%

Đó là thông tin vừa được Tổng cục Thống kê công bố. Có thể thấy, mức tăng 1,83% trong tháng 8 năm nay được cho là mức lạm phát cơ bản thấp nhất trong khoảng hơn 7 năm gần đây.

Trong tháng 8, lạm phát chung có mức tăng cao hơn lạm phát cơ bản, điều này phản ánh biến động giá do yếu tố khách quan có mức tăng cao, đó là giá lương thực thực phẩm, giá xăng dầu và yếu tố chủ quan là tăng giá dịch vụ y tế và giáo dục.

Bình quân 8 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước, lạm phát chung (tăng 1,91%) và lạm phát cơ bản (tăng 1,81%) khá sát nhau. Điều này thể hiện chính sách tiền tệ vẫn đang được điều hành ổn định, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Như vậy diễn biến này cho thấy, nhiều khả năng, năm nay lạm phát sẽ có khả năng thấp hơn mục tiêu đề ra.

(T.N)