Nhiều doanh nghiệp tài chính, ngân hàng và bảo hiểm mới thành lập

(eFinance Online) - Trong tháng 4 năm 2016, số doanh nghiệp được thành lập mới là 10.954 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 62.232 tỷ đồng, tăng 11,1% về số doanh nghiệp và giảm 14,7% về số vốn đăng ký so với tháng 3/2016. 
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tổng cục Thống kê cho biết, trong 4 tháng đầu năm 2016, tổng số doanh nghiệp thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động của cả nước là 46.052 doanh nghiệp, trong đó có 34.721 doanh nghiệp thành lập mới.

Xét theo loại hình doanh nghiệp, trong 4 tháng số doanh nghiệp thành lập mới tập trung nhiều nhất ở loại hình công ty TNHH 1 thành viên với 18.700 doanh nghiệp đăng ký, tiếp đến là loại hình công ty TNHH 2 thành viên là 8.835 doanh nghiệp, loại hình công ty cổ phần là 5.654 doanh nghiệp, loại hình doanh nghiệp tư nhân là 1.528 doanh nghiệp và loại hình công ty hợp danh là 04 doanh nghiệp.

Về loại hình hoạt động, Tổng cục Thống kê cho biết, hầu hết các ngành, lĩnh vực hoạt động có xu hướng tăng về doanh nghiệp thành lập mới so với cùng kỳ năm 2015 như: Tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đăng ký 915 doanh nghiệp tăng 260,2%; Kinh doanh bất động sản đăng ký 838 doanh nghiệp tăng 122,9%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đăng ký 170 doanh nghiệp tăng 100%; Giáo dục và đào tạo đăng ký 762 doanh nghiệp cũng tăng 45,4%;... Ngược lại, lĩnh vực Thông tin và truyền thông và lĩnh vực Nghệ thuật, vui chơi và giải trí có số doanh nghiệp thành lập mới giảm lần lượt là 62,8% (296 doanh nghiệp), 23,5% (472 doanh nghiệp).

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tại các vùng lãnh thổ đều tăng so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền Trung có 5.019 doanh nghiệp với tỷ lệ tăng nhiều nhất là 31,5%; tiếp đến là Tây Nguyên có 896 doanh nghiệp tăng 24,6%; Đông Nam Bộ có 14.791 doanh nghiệp tăng 23,8%; Đồng bằng Sông Hồng có 10.115 doanh nghiệp tăng 21,4%; Trung du và miền núi phía Bắc có 1.327 doanh nghiệp tăng 21,3% và Đồng bằng Sông Cửu Long có 2.573 doanh nghiệp tăng 10,9%. Vùng Đông Nam Bộ và Đồng bằng Sông Hồng vẫn là hai khu vực đầu tầu kinh tế của các nước khi có số doanh nghiệp thành lập mới đăng ký nhiều nhất.    

(T.Ngà)