Sản xuất công nghiệp 5 tháng tiếp tục tăng trưởng

(eFinance Online) - Theo báo cáo mới công bố của Bộ Công Thương, chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 tăng 7,8% so với tháng 5 năm 2015. Tính chung 5 tháng đầu năm 2016, chỉ số sản xuất tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2015, thấp hơn so với mức tăng 9,2% của cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Cụ thể, trong ngành công nghiệp khai khoáng giảm 1,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 12%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 8,5%. Trong ngành công nghiệp khai khoáng giảm 1,2%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,7%; sản xuất và phân phối điện tăng 12%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 8,5%.

Một số ngành công nghiệp có chỉ số sản xuất 5 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước là: Sản xuất kim loại tăng 18,9%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 17,5%; Dệt tăng 16,3%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 14,9%; sản xuất xe có động cơ tăng 15,2%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 13,1%. Một số ngành có mức tăng trưởng thấp so với cùng kỳ: Khai thác than cứng và than non tăng 2,8%; khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 2,4%; sản xuất thuốc lá tăng 1,8%; sản xuất thiết bị điện tăng 2,3%.

Các sản phẩm công nghiệp có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước: Điện sản xuất tăng 11,7%; khí hóa lỏng (LPG) tăng 13,1%; thép cán tăng 20,8%; thép thanh, thép góc tăng 22,5%; tivi tăng 42%; ôtô tăng 28,6%… Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm 2015 như: Dầu thô khai thác giảm 2,4%; xăng dầu các loại giảm 3,1%; điện thoại di động giảm 9,8%; phân đạm ure giảm 8,8%; giầy, dép da giảm 2,9%;...

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 4 tăng 8,9% so với tháng 4 năm 2014. Tính chung 4 tháng đầu năm, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 9,3%, thấp hơn so với mức tăng 12,8% của cùng kỳ năm 2015 so với năm 2014.

Các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước: Dệt tăng 21,4%; sản xuất kim loại tăng 18,2%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 12,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 12,4%; Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng trưởng giảm so với cùng kỳ năm trước như: Sản xuất thuốc lá giảm 2,2%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 3,2%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 2,3%.

Tại thời điểm 1/5/2016, chỉ số tồn kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,7% so với cùng thời điểm năm trước, thấp hơn mức tăng 11,5% của cùng kỳ năm 2015 so với năm 2014. Trong đó, chỉ số tồn kho của một số ngành giảm so với cùng kỳ năm 2015: Sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 42,4%; sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 48,4%; sản xuất thiết bị điện giảm 22,5%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 16,6%... Một số ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với cùng kỳ năm 2015: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 104,9%; sản xuất xe có động cơ 65,5%; sản xuất trang phục tăng 29,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 21,5%... 

Sản xuất công nghiệp 5 tháng tiếp tục tăng trưởng. Tuy nhiên, mức tăng trưởng chỉ số sản xuất công nghiệp vẫn còn thấp hơn so với mức tăng 9,4% của 5 tháng năm 2015 so với năm 2014 . Nguyên nhân chủ yếu do chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2015, trong đó khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên giảm 2,4%, do ảnh hưởng giá dầu thế giới ở mức thấp nên sản lượng khai thác giảm.

Chỉ số sản xuất của ngành công nghiệp chế biến chế tạo cũng tăng thấp hơn so với mức tăng 9,9% của cùng kỳ năm 2015 so với năm 2014. Nguyên nhân do sản xuất của một số ngành tăng thấp hơn so với mức tăng cùng kỳ như: sản xuất thiết bị điện, sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất; sản xuất da và các sản phẩm liên quan...

Sản xuất của các ngành giảm chủ yếu do tình hình tiêu thụ 4 tháng đầu năm 2016 tăng trưởng thấp hơn 3,5 điểm phần trăm so với mức tăng của 4 tháng năm 2015 so với năm 2014. Dự báo trong những tháng tới sản xuất công nghiệp sẽ tăng cao hơn do giá dầu thô đang có dấu hiệu hồi phục là tín hiệu để thúc đẩy khai thác trở lại. Một số ngành hàng công nghiệp chế biến như dệt may, giầy dép bắt đầu vào vụ sản phẩm để chuẩn bị cho các đơn hàng vào quý III, IV. Nhu cầu ô tô sản xuất trong nước tiếp tục tăng trưởng ở mức cao. Dự án Alumin Nhân cơ dự kiến chạy thử và vận hành thương mại vào tháng 9 năm 2016. Một số mặt hàng như bia, rượu, nước giải khát, thiết bị điện tử, đồ điện dân dụng, điện lạnh đang trong dịp hè tiêu thụ tăng, kéo theo sản xuất tăng.

Trong những tháng tới, nếu giá dầu thô phục hồi, kéo theo sự tăng giá các nguyên nhiên vật liệu đầu vào, thì sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có thể khó khăn hơn do chi phí đầu vào tăng, tuy nhiên, ngành khai thác có thể hồi phục, vì vậy tốc độ tăng trưởng công nghiệp trong những tháng tới có tăng nhưng sẽ không tăng cao, để đạt được kế hoạch đề ra chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9-10% toàn ngành phải rất nỗ lực mới đạt được.

(NQ)