Sản xuất công nghiệp duy trì đà tăng trưởng

(eFinance Online) - Báo cáo Tình hình hoạt động ngành công nghiệp và thương mại do Bộ Công Thương công bố hôm nay (3/11) cho thấy, tháng 10/2016, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 6% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm 2015. 
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tính chung 10 tháng năm 2016, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,2%,  thấp hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm trước tăng 9,7%) chủ yếu do sự sụt giảm của ngành khai khoáng  (giảm 5,5%). Trong khi đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo và sản xuất phân phối điện có mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm trước lần lượt là 10,7% và 11,8% (cùng kỳ là 10% và 11,5%).

Tình hình tiêu thụ của ngành công nghiệp chế biến, duy trì tăng trưởng nhưng ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 9 tăng 2,9% so với tháng 8 và tăng 8,6% so với cùng kỳ năm 2015. Tính chung 9 tháng đầu năm 2016, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2014 (cùng kỳ năm 2015 tăng 13,1%).

Tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo duy trì ở mức thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015. Tại thời điểm 01/10/2016, chỉ số tồn kho toàn ngành chế biến, chế tạo tăng 8,9% (thấp hơn 0,9 điểm phần trăm của cùng thời điểm năm 2015).

Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng sản xuất công nghiệp 10 tháng năm 2016 chưa có dấu hiệu cải thiện nhiều, mức tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2015 (thấp hơn 2,5 điểm phần trăm). Nguyên nhân sự tăng trưởng chậm lại của sản xuất công nghiệp chủ yếu do giá dầu giảm, dẫn đến sản lượng dầu thô khai thác giảm mạnh (10 tháng giảm 9,7%). Sản xuất than tăng trưởng thấp do gặp nhiều khó khăn trong khai thác và tiêu thụ sản phẩm (10 tháng chỉ tăng 1,2%). Một nguyên nhân khác do cầu tiêu dùng cả trong và ngoài nước tăng trưởng chậm lại giá hàng hóa xuất khẩu ở mức thấp không khuyến khích sản xuất (chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 10 tháng giảm 4,9 điểm phần trăm so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có mức tăng trưởng cao hơn so với mức tăng của cùng kỳ năm 2015 cho thấy tín hiệu tích cực trong sản xuất công nghiệp, đây sẽ là yếu tố đóng góp vào tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành.

(NQ)