Tháng 10/2016: Tổng trị giá XNK dự kiến đạt 284,64 tỷ USD

(eFinance Online) - Tổng cục Hải quan cho biết, trong tháng 10 năm 2016, tổng trị giá xuất nhập khẩu (XNK) ước đạt 31,2 tỷ USD, tăng 4,1% so với tháng trước; trong đó, tổng trị giá XK ước đạt 15,5 tỷ USD, tăng 0,5% và tổng trị giá NK ước đạt 15,7 tỷ USD, tăng 7,9%. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.

Với kết quả ước tính trên thì trong 10 tháng/2016, tổng trị giá XNK dự kiến đạt 284,64 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm 2015; trong đó tổng trị giá XK ước đạt 144,08 tỷ USD, tăng 7,2% và tổng trị giá NK ước đạt 140,56 tỷ USD, tăng 2,1%.

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 10/2016 ước thâm hụt 200 triệu USD, bằng 1,3% kim ngạch xuất khẩu. Trong 10 tháng/2016, thương mại hàng hóa của Việt Nam dự kiến xuất siêu gần 3,52 tỷ USD.

Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu

Điện thoại các loại & linh kiện: Trị giá XK trong tháng 10/2016 ước đạt 2,8 tỷ USD, giảm 3,9% so với tháng trước. Tổng trị giá XK 10 tháng/2016 ước đạt 28,3 tỷ USD, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Hàng dệt may: Trị giá XK trong tháng 10/2016 ước đạt 2,1 tỷ USD, giảm 3,1% so với tháng trước; Tổng trị giá XK 10 tháng/2016 ước đạt 19,9 tỷ USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá XK tháng 10/2016 ước đạt 1,9 tỷ USD, tăng 9,3% so với tháng trước. Tổng kim ngạch XK trong 10 tháng/2016 ước đạt 14,79 tỷ USD, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Trị giá XK trong tháng 10/2016 ước đạt 970 triệu USD, giảm 2,8% so với tháng trước. Tổng kim ngạch XK 10 tháng/2016 ước tính là 8,29 tỷ USD, tăng 24,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Hàng giày dép: Trị giá XK trong tháng 10/2016 ước đạt 950 triệu USD, tăng 7,8% so với tháng trước; Tổng kim ngạch xuất khẩu 10 tháng/2016 lên 10,36 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Hàng thủy sản: Trị giá XK trong tháng 10/2016 ước đạt 720 triệu USD, tăng 8,1% so với tháng trước. Tổng trị giá XK 10 tháng/2016 ước đạt 5,74 tỷ USD, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Phương tiện vận tải và phụ tùng: Trị giá XK trong tháng 10/2016 ước đạt 480 triệu USD, giảm 12,6% so với tháng trước. Tổng trị giá XNK 10 tháng/2016 ước đạt 4,88 tỷ USD, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Gỗ và sản phẩm gỗ: Trị giá XK trong tháng 10/2016 ước đạt 600 triệu USD, tăng 4% so với tháng trước. Tổng trị giá XK 10 tháng/2016 ước đạt 5,58 tỷ USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Cà phê: Lượng XK tháng 10/2016 ước đạt 130 nghìn tấn, tăng 0,8%; trị giá ước là 264 triệu USD, tăng 3,2% so với tháng trước. Tổng lượng XK 10 tháng/2016 ước đạt 1,53 triệu tấn, tăng 40,9% về lượng; trị giá đạt gần 2,78 tỷ USD, tăng 26,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Dầu thô: Lượng XK tháng 10/2016 ước đạt 763 nghìn tấn, tăng 36,5%; trị giá ước đạt 265 triệu USD, tăng 33,8% so với tháng trước. Tổng lượng XK trong 10 tháng/2016 ước đạt gần 6 triệu tấn, giảm 22,2%; trị giá ước đạt 1,97 tỷ USD, giảm 39,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu

Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện: Trị giá NK trong tháng 10/2016 ước đạt 2,6 tỷ USD, tăng 6,7% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 10 tháng/2016 ước đạt 22,7 tỷ USD, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng: Trị giá NK trong tháng 10/2016 ước đạt 2,4 tỷ USD, tăng 4,6% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 10 tháng/2016 ước đạt 22,55 tỷ USD, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm 2015.

Điện thoại các loại và linh kiện: Trị giá NK trong tháng 10/2016 ước đạt tỷ USD, tăng 1% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 10 tháng/2016 ước đạt 8,55 tỷ USD, giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Vải các loại: Trị giá NK trong tháng 10/2016 ước đạt 900 triệu USD, tăng 18,4% so với tháng trước. Tổng trị giá NK 10 tháng/2016 ước đạt 8,5 tỷ USD, tăng 1,3% so với cùng kỳ  năm 2015.

Sắt thép các loại: Lượng NK trong tháng 10/2016 ước đạt 1,6 triệu tấn, giảm 0,2% và trị giá là 754 triệu USD, tăng 2,6% so với tháng trước. Tổng lượng 10 tháng/2016 ước đạt 15,52 triệu tấn, tăng 23,7% và trị giá là 6,6 tỷ USD, tăng 4,9% so với cùng kỳ năm 2015.

Chất dẻo nguyên liệu: Lượng NK trong tháng 10/2016 ước đạt 410 nghìn tấn, tăng 5,6%; trị giá ước đạt 574 triệu USD, tăng 5,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2016, tổng lượng NK đạt 3,67 triệu tấn, tăng 15,3%; trị giá là 5,05 tỷ USD, tăng 2,6% so với cùng kỳ năm 2015.

Kim loại thường khác: Lượng NK trong tháng 10/2016 ước đạt 200 nghìn tấn, tăng 15,9% và trị giá là 500 triệu USD, tăng 15,3% so với tháng trước. Ước tính đến hết 10 tháng/2016, tổng lượng NK đạt 1,6 triệu tấn, tăng 38,1%; tổng trị giá đạt 4 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2015.

Nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày: Trị giá NK 10 tháng/2016 ước đạt 440 triệu USD, tăng 10,5% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2016, trị giá NK đạt 4,2 tỷ USD, giảm 0,7% so với cùng kỳ năm 2015.

Xăng dầu các loại: Lượng NK tháng 10/2016 ước đạt 850 nghìn tấn, tăng 13,2%; trị giá ước là 388 triệu USD, tăng 13,2% so với cùng kỳ tháng trước. Tổng lượng NK trong 10 tháng/2016 ước đạt 9,52 triệu tấn, tăng 17,7%; trị giá ước đạt 3,8 tỷ USD, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm 2015.

Sản phẩm hóa chất: nhập khẩu hóa chất trong tháng 10/2016 ước tính là 320 triệu USD, tăng 7,7% so với tháng trước. Ước tính đến hết tháng 10/2016, nhập khẩu mặt hàng này là 3,05 tỷ USD, tăng 8,2% so với 10 tháng/2015. 

(PV)