Tháng 4, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 14 tỷ USD

(eFinance Online) - Báo cáo của Bộ Công Thương tháng 4/2016, kim ngạch nhập khẩu hàng hoá ước đạt 14 tỷ USD, giảm 3,4% so với tháng 3 năm 2016 và tăng 7,3% so với tháng 4/2015. Trong đó, kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 8,2 tỷ USD, tăng 8,1% so với tháng 4 năm 2015.
Ảnh minh họa - nguồn Internet.Ảnh minh họa - nguồn Internet.

Tính chung 4 tháng đầu năm, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 51,4 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2015. Cụ thể, kim ngạch của nhóm hàng cần nhập khẩu 4 tháng đầu năm ước đạt gần 44,8 tỷ USD, giảm 2,3% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 87,1%. Kim ngạch của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 11,3% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 4,3%. Kim ngạch của nhóm hàng hạn chế nhập khẩu ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 8,9% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 4,3%. Nhóm hàng hóa khác ước đạt 2,2 tỷ USD, tăng 2,5% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 4,3% trong tổng kim ngạch nhập khẩu.

Xét về kim ngạch, kim ngạch nhập khẩu của nhóm hàng cần kiểm soát nhập khẩu tăng tương đối cao so với cùng kỳ như: Rau quả tăng 37,3%, linh kiện phụ tùng ô tô tăng 24,3% và một số mặt hàng dùng làm nguyên liệu phục vụ sản xuất trong nhóm hàng cần nhập khẩu như than đá tăng 125,9%, u rê tăng 163,7%, phôi thép tăng 64,1%, thủy tinh và các sản phẩm từ thủy tinh tăng 37,9%...

Cũng theo báo cáo, lượng nhập khẩu của các mặt hàng so với cùng kỳ đều tăng mạnh: Lúa mỳ tăng 44,5%, than đá tăng 262,3%, khí đốt hóa lỏng tăng 38,3%, ure tăng 222,4%, phôi thép tăng 145,5%... Giá nhập khẩu bình quân của các mặt hàng so với cùng kỳ đều giảm mạnh: Than đá giảm 37,7%, xăng dầu các loại giảm 39,2%. Chỉ có mặt hàng hạt điều tăng 14,7%.

Nhập khẩu từ Châu Á giảm 1,3% và chiếm 81,3% tổng kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam; Châu Âu giảm 3,9% và chiếm tỷ trọng 7%, trong đó EU giảm 9,5%, chiếm tỷ trọng gần 5,8%; Châu Mỹ giảm 0,8% và chiếm tỷ trọng 8%; Châu Phi giảm 18,1% chiếm tỷ trọng 0,2%; duy nhất thị trường Châu Đại Dương tăng 10,8% chiếm tỷ trọng gần 1,6% và thị trường khác chiếm tỷ trọng 1,7%.

(NQ)