Tháng 4: Tổng thu cân đối NSNN ước đạt xấp xỉ 86,6 nghìn tỷ đồng

(eFinance Online) - Báo cáo của Bộ Tài chính cho biết, tháng 4/2016, tổng thu cân đối ngân sách nhà nước (NSNN) ước đạt xấp xỉ 86,6 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 23,4% so với tháng trước. 
Ảnh minh họa - nguồn internet.Ảnh minh họa - nguồn internet.

Lũy kế thu  4 tháng đầu năm ước đạt 317 nghìn tỷ đồng, bằng 31,3% dự toán, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong đó, thu nội địa tháng 4  ước đạt 69,67 nghìn tỷ, tăng 24,6% so với tháng trước. 

Thu dầu thô 4 tháng đầu năm 2016  ước đạt 13 nghìn tỷ đồng, bằng 23,9% dự toán, giảm 48,1% so với cùng kỳ năm 2015. Sản lượng dầu thanh toán 4 tháng ước đạt 5,24 triệu tấn, bằng 37,6% kế hoạch năm; giá dầu thanh toán bình quân 4 tháng khoảng 36,3 USD/thùng, giảm 23,7 USD/thùng so giá tính dự toán. 

Thu ngân sách từ hoạt động xuất nhập khẩu tháng 4 ước đạt 13,3 nghìn tỷ đồng. 

Tổng chi NSNN tháng 4 ước 93 nghìn tỷ đồng; luỹ kế chi 4 tháng đạt 370,66 nghìn tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán.

Trong cuối tháng 4, Bộ Tài chính đã có văn bản số 5333/BTC-NSNN trình Thủ tướng Chính phủ để ban hành Chỉ thị về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ tài chính - NSNN  năm 2016, trong đó kiến nghị các Bộ, cơ quan Trung ương, địa phương cần bám sát tình hình, thực hiện đầy đủ các giải pháp đã đề ra; chủ động đề ra các biện pháp nhằm hoàn thành vượt mức dự toán thu NSNN được giao; tăng cường quản lý chi NSNN bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả.   

Về tình hình huy động vốn cho NSNN, tính đến ngày 06/5/2016 đã thực hiện phát hành được 111.790,9 nghìn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển, đạt xấp xỉ 50,8% nhiệm vụ huy động vốn trong nước bù đắp bội chi NSNN và cho đầu tư phát triển năm 2016, đảm bảo nguồn đáp ứng kịp thời các nhiệm vụ chi ngân sách theo dự toán.

Trong công tác điều hành thu ngân sách, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã chỉ đạo các đơn vị tăng cường giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý thu, đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người nộp thuế; đồng thời tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra thuế, chống buôn lậu và gian lận thương mại; tập trung xử lý nợ đọng thuế.

Trong 3 tháng đầu năm 2016, cơ quan Thuế đã thực hiện thanh tra, kiểm tra trên 8.000 doanh nghiệp, qua đó xử lý tăng thu 2,3 nghìn tỷ đồng , tăng 40,4% so với cùng kỳ năm 2015; đôn đốc cưỡng chế được thu được gần 12,7 nghìn tỷ đồng tiền nợ thuế năm 2015 chuyển sang, tăng 13% so với cùng kỳ năm 2015.

Tổng cục Hải quan cũng đã chỉ đạo, đôn đốc các Cục hải quan địa phương tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thu NSNN năm 2016; đẩy mạnh chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu, tăng cường công tác kiểm tra sau thông quan; tăng cường kiểm tra xuất xứ hàng hóa (C/O) của những hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng được hưởng thuế suất ưu đãi theo các hiệp định thương mại tự do (FTAs). 

(T.H)