Vốn FDI đã giải ngân được 7,25 tỷ USD

(eFinance Online) - Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2016, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký cấp mới và tăng thêm là 11,284 tỷ USD, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm 2015. Tính đến ngày 20/6/2016, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 7,25 tỷ USD, tăng 15,1% so với cùng kỳ năm 2015.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, xuất khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 58,565 tỷ USD, tăng 6,9% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 71,2% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 57,434 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ 2015 và chiếm 69,8% kim ngạch xuất khẩu. Nhập khẩu của khu vực đầu tư nước ngoài đạt 47,296 tỷ USD, bằng 98,2% so với cùng kỳ năm 2015 và chiếm 58,6% kim ngạch nhập khẩu. Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2016, khu vực đầu tư nước ngoài xuất siêu 11,269 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 10,138 tỷ USD không kể dầu thô.

Tính đến ngày 20/6/2016, cả nước có 1.145 dự án mới được cấp Giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký là 7,497 tỷ USD, tăng 95,3% so với cùng kỳ năm 2015 và có 535 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm là 3,787 tỷ USD, tăng 129% so với cùng kỳ năm 2015.

Theo lĩnh vực đầu tư, trong 6 tháng đầu năm 2016 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà đầu tư nước ngoài với 488 dự án đầu tư đăng ký mới và 405 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 8,06 tỷ USD, chiếm 71,4% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản đứng thứ hai với 25 dự án cấp mới, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 604,8 triệu USD, chiếm 5,3% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ đứng thứ ba với 562,3 triệu USD, chiếm 4,9% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo đối tác đầu tư, 6 tháng đầu năm 2016 có 61 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam. Hàn Quốc dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 3,99 tỷ USD, chiếm 35,37% tổng vốn đầu tư đăng ký. Nhật Bản đứng vị trí thứ hai với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,229 tỷ USD, chiếm 10,8% tổng vốn đầu tư đăng ký. Xinh-ga-po đứng vị trí thứ ba với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,129 tỷ USD, chiếm 10% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Theo địa bàn đầu tư, 6 tháng đầu năm 2016 nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 53 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó Hải Phòng dẫn đầu về thu hút vốn đầu tư nước ngoài với 22 dự án cấp mới và 17 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,742 tỷ USD, chiếm 15,4% tổng vốn đầu tư. Hà Nội đứng thứ hai với tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,63 tỷ USD, chiếm 14,45%. Tiếp theo là Bình Dương, Đồng Nai với tổng số vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm lần lượt là 1,07 tỷ USD và 928,9 triệu USD.

(T.N)