Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng năm mới 2018

(eFinance Online) - Nhân dịp năm mới 2018, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, đồng chí Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng tới các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tài chính. 
Ảnh minh họa - nguồn: internet.Ảnh minh họa - nguồn: internet.
Website eFinance trân trọng đăng toàn văn Thư chúc mừng năm mới 2018 của Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng.

 

Bộ trưởng Bộ Tài chính gửi thư chúc mừng năm mới 2018 ảnh 1 Toàn văn Thư chúc mừng năm mới 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính - Đinh Tiến Dũng.