Ảnh minh họa - nguồn internet.

WB cấp vốn hỗ trợ giao thông và kiểm soát lũ tại Việt Nam

(eFinance Online) - Vừa qua,  Ban Giám đốc Ngân hàng Thế giới đã phê duyệt khoản vốn trị giá trên 500 triệu USD phục vụ cải tạo đường giao thông, cầu dân sinh và kiểm soát lũ, cải thiện điều kiện vệ sinh tại Việt Nam.