Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

CPI bình quân cả nước tăng 1,72%

(eFinance Online) - Tổng cục Thống kê vừa cho biết, tháng 6, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) cả nước có mức tăng 0,46% so với tháng 5. Như vậy, CPI đã tăng 2,4% so với cùng kỳ năm 2015 đồng thời tăng 2,35% so với tháng 12 năm ngoái, kéo theo mức tăng CPI bình quân sáu tháng so với cùng kỳ năm trước là 1,72%.
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Tháng 5, CPI tăng 0,54%

(eFinance Online) - Tổng cục Thống kê vừa công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5. Theo đó, CPI tháng này tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 2,28% so với cùng kỳ năm trước.