Lãnh đạo Baoviet Fund và Liên danh HPT-Credence chúc mừng sự thành công của dự án.

Baoviet Fund vận hành chính thức Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư chuyên nghiệp

(eFinance Online) -Ngày 09/11/2016, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (Baoviet Fund) đã chính thức Công bố vận hành Hệ thống phần mềm quản lý đầu tư (IMS). Theo đó, Baoviet Fund là công ty quản lý quỹ Việt Nam đầu tiên triển khai thành công hệ thống Phần mềm Quản lý đầu tư chuyên nghiệp và theo tiêu chuẩn quốc tế.